Synod 2021-2023

 

Rozpoczęte w październiku 2021 roku XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów po raz pierwszy w historii Kościoła będzie miało  zmienioną formułę. Dotąd synod był wydarzeniem gromadzącym głównie biskupów. W opublikowanej w 2018 roku konstytucji apostolskiej Episcopalis communio papież Franciszek zdecydował, by miał on wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu. Będzie to zatem wydarzenie dłuższe, obejmujące dwa lata – potrwa do października 2023 roku i składające się z trzech etapów: etapu diecezjalnego (październik 2021 – sierpień 2022), etapu kontynentalnego (2022 – 2023) i etapu powszechnego, który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku. Jego zasadniczym celem jest większe uczestnictwo wszystkich wiernych w kształtowaniu życia i misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Etap lokalny, czyli diecezjalny, synodu potrwa do 15 sierpnia 2022 roku. Konsultacje odbywać się będą na poziomie parafii, dekanatów i poszczególnych wspólnot duszpasterskich takich jak m.in.: ruchy apostolskie, młodzież, katecheci, małżonkowie, siostry zakonne i inne. W każdej parafii (lub dekanacie) wybrany zostanie koordynator (lub koordynatorzy), który/którzy czuwać będzie/będą nad przebiegiem spotkań i zbieraniem materiałów, a następnie przygoptowaniem syntezy, którą zaprezentują na spotkaniu dekanalnym podsumowaującym prace synodalne w parafiach/dekanacie. Synteza z każdego dekanatu oraz wspólnot duszpasterskich zosanie przesłana do diecezjalnego koordynatora synodalnego, do 31 maja 2022 roku, na adres: synod@diecezja.wloclawek.pl. Do 30 czerwca 2022 r., ma zostać sporządzona synteza diecezjalna, która przekazana będzie do Konferencji Episkopatu Polski.

Wszelkie pytania związane z diecejzlanym etapem prac Synodu należy kierować pod wyżej wskazanym adresem mailowym.

 

Koordynatorem procesu synodalnego w diecezji włocławskiej jest ks. kan. dr Andrzej Tomalak.

 

Modlitwa o owoce Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;  

zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.

Amen.

Oficjalna strona Synodu (EN/ES/IT)

 

Synod 2021-2023 - AKTUALNOŚCI, MATERIAŁY, KONSPEKTY SPOTKAŃ

 

Lisiec Wielki: spotkanie synodalnej grupy kobiet

Sieradz: synodalne spotkanie sióstr zakonnych

Synodalne spotkanie młodzieży w Tuliszkowie

Parafia w Wieńcu na drodze synodalnej

Kolejne spotkanie synodalne żeńskich zgromadzeń zakonnych

Synodalne spotkanie w parafii św. Józefa we Włocławku

Młody Kościół z Konina i okolic na drodze sydodalnej

Młodzież rejonu sieradzkiego podąża drogą synodalną

Spotkanie synodalne przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji

 

"Odczytujmy znaki czasu". Rozmowa z bp. Krzysztofem Wętkowskim

Inauguracja Synodu w diecezji włocławskiej 17 października 2021 r.

 

 

Droga Synodalna w Parafii

Droga Synodalna we Wspólnotach, Ruchach i Stowarzyszeniach oraz innych Grupach Synodalnych

Droga Synodalna przeżywana indywidualnie