Kuria

KURIA DIECEZJALNA

ul. Gdańska 2/4  

87-800 Włocławek, skr. poczt. 17 

tel.  +48 518 014 500, +48 518 014 505 

e-mail: kuria@diecezja.wloclawek.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane i z podanym adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Diecezjalnej Włocławskiej nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Dni urzędowania: poniedziałek – piątek
Godziny urzędowania: 9.00–14.00 (Triduum Paschalne, miesiące lipiec i sierpień: 9.00–12.30)
Dni wolne: (oprócz sobót, niedziel i świąt kalendarza cywilnego): Objawienie Pańskie (6 I), Wigilia Bożego Narodzenia (24 XII)

Kasa Kurii czynna w godzinach 9.00–13.00 (Triduum Paschalne, miesiące lipiec i sierpień: 9.00–12.00).

Konta:
Bank PEKAO S.A.
96 1240 3389 1111 0000 3009 8604 – wpłaty ogólne / świadczenia na kurię, tace, zbiórki do puszek
18 1240 3389 1111 0000 3009 9135 – wpłaty na fundusz emerytalny, Dom Księży Emerytów im. Dobrego Pasterza
36 1240 3389 1111 0000 3009 8617 – wpłaty na ubezpieczenie majątkowe – TUW