Parafia w Wieńcu na drodze synodalnej


16 lutego 2022 r., ks. AT

Parafia w Wieńcu na drodze synodalnej

Wieczorem, 16  lutego, w parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu miało miejsce synodalne spotkanie Rady Parafialnej.
 
Rozpoczęło się ono Mszą św., której przewodniczył ks. Andrzej Tomalak, diecezjalny koordynator procesu synodalnego. Homilię wygłosił koncelebrujący Eucharystię ks. Witold Dorsz, proboszcz miejscowej parafii. Nawiązując do czytań mszalnych, ukazał wartość słuchania, która jest wpisana w drogę synodalną. Zachęcił wiernych do otwartości na głos Ducha Świętego, ale też na drugiego człowieka. Nawiązując zaś do ukazanej w Ewangelii sceny uzdrowienia niewidomego człowieka podkreślił, że uzdrawianie człowieka, także duchowe, jest procesem, który wymaga cierpliwości. „Także przeżywany synod jest procesem, w wyniku którego mamy zobaczyć Jezusa obecnego w naszym życiu, a także wyraźnie dostrzec świat z jego pięknem, ale też zagrożeniami”, mówił homilista.
 
Po Eucharystii miało miejsce synodalne spotkanie w plebanii. Tu ideę synodu, jego cele i wyzwania przedstawił ks. Tomalak. Podkreślił, że podstawowym celem synodalnej drogi jest spotkanie, co prowadzi do budowania wspólnoty. Wskazał także na konieczność słuchania Boga i siebie nawzajem z szacunkiem i otwartością. Podziękował też obecnym za gotowość i chęć wejścia na drogę synodalną. Zaznaczył również, że tak szerokie konsultacje ukazują pragnienie papieża Franciszka wsłuchania się w głos wszystkich ludzi oraz przypomnienie, że Kościół tworzą wszyscy ochrzczeni i każdy jest za niego odpowiedzialny i powołany do troski o jego piękno.
 
W dyskusji rozmawiano o roli koordynatorów parafialnych. Poszukiwano także nowych sposobów dotarcia z Dobrą Nowiną do ludzi dystansujących się od Kościoła, jak również zainteresowania synodem większej liczby parafian. Wskazywano tu m.in. na umiejętne wykorzystanie internetu; podkreślano wartość pracy w mniejszych grupach. Nie zabrakło również dyskusji na temat współodpowiedzialności w misji Kościoła. Wskazywano tu na rolę towarzyszenia modlitwą oraz poczucie bliskości, wsparcia i zrozumienia.
 
Synodalny wieczór zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo udzielone przez diecezjalnego koordynatora.
 
Kolejne spotkanie zaplanowano na trzecią środę marca.