Wydział administracyjno-personalny

Bp Wiesław Alojzy Mering – sprawy personalne kapłanów

Bp Stanisław Gębicki – Wikariusz Generalny, formacja duchowa kapłanów, sprawy sakramentalne, zakonne i pracowników kościelnych

Wikariusz Generalny: ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak, tel. 518 014 547, e-mail: W.Fratczak@diecezja.wloclawek.pl

Moderator Kurii: ks. prał. mgr Lesław Witczak, tel. 518 014 520, e-mail: l.witczak@diecezja.wloclawek.pl

Kapelan Biskupa Włocławskiego: ks. dr Janusz Bartczak, tel. 518 014 501, e-mail: bartczak.janusz@gmail.com

Sekretarz Biskupa Włocławskiego: ks. dr Andrzej Tomalak, e-mail: sekretarzbp@diecezja.wloclawek.pl

 

KANCELARIA KURII: tel. 518 014 500, e-mail: kanclerz@diecezja.wloclawek.pl

Kanclerz Kurii: ks. prał. dr Artur Niemira

Rzecznik Biskupa Włocławskiego i Kurii Diecezjalnej: ks. prał. dr Artur Niemira

Notariusze Kurii: ks. dr Janusz Bartczak, ks. dr Andrzej Tomalak

Archiwum: ks. prał. mgr Józef Nowak, tel. 518 014 514, e-mail: jnowak@diecezja.wloclawek.pl

Sekretarka: s. mgr Oliwia Kusek SCM, e-mail: sekretariat@diecezja.wloclawek.pl

Portiernia: s. Kinga Burzyńska ZSNM