Kapituła Bazyliki Katedralnej

Prałaci
1. ks. Krzysztof KONECKI – prepozyt (dziekan); infułat
2. ks. Sławomir DERĘGOWSKI – archidiakon
3. ks. Jacek KĘDZIERSKI – scholastyk
4. ks. Michał KRYGIER – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
2. ks. Jacek SZYMAŃSKI
3. ks. Wojciech FRĄTCZAK
4. ks. Marek SOBOCIŃSKI
5. ks. Marcin FILAS
6. ks. Artur NIEMIRA
7. ks. Józef NOWAK
8. ks. Lech KRÓL

Kanonicy honorowi
1. ks. Lesław WITCZAK
2. ks. Marian JAROS
3. ks. Eugeniusz STRZECH
4. ks. Zbigniew SZYGENDA
5. ks. Henryk KRUSZEWSKI OMI
6. ks. Waldemar KARASIŃSKI
7. ks. Henryk KOŁODZIEJCZYK
8. ks. Roman WALCZAK
9. ks. Leszek POLITOWSKI
10. ks. Henryk AMBROZIAK
11. ks. Henryk WYSOCKI
12. ks. Dariusz FABISIAK
13. ks. Marek MRÓWCZYŃSKI

Seniorzy
1. ks. Witold BURA
2. ks. Teodor LENKIEWICZ
3. ks. Leonard URBAŃSKI
4. ks. Michał PIETRZAK
5. ks. Jan NOWACZYK
6. ks. Stanisław WASZCZYŃSKI
7. ks. Jerzy BAGROWICZ
8. ks. Witold KUJAWSKI
9. ks. Wojciech HANC
10. ks. Bronisław Kazimierz GRABOWSKI
11. ks. Zdzisław PAWLAK
12. ks. Dionizy LEWANDOWSKI