Lisiec Wielki: spotkanie synodalnej grupy kobiet


6 marca 2022 r., Marta Piątkowska

Lisiec Wielki: spotkanie synodalnej grupy kobiet

6 marca w Liścu Wielkim odbyło się synodalne spotkanie duszpasterstwa kobiet pod przewodnictwem ks. Dariusza Maćczaka, proboszcza miejscowej parafii św. Jana Chrzciciela i diecezjalnego duszpasterza kobiet.
 
W spotkaniu wzięły udział kobiety z okolicznych parafii. Uczestniczki spotkania wspólnie rozważyły dziesięć kwestii, które należy pogłębić w ramach trwającego synodu.
 
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę m.in. na umiejętność identyfikowania uprzedzeń i stereotypów. Zaakcentowano też rolę świadomości tworzenia Kościoła przez wszystkich ochrzczonych oraz realnego wpływu i odpowiedzialności za lokalne wspólnoty. Podkreślono również na służebny charakter pracy duszpasterza oraz czynne zaangażowanie w liturgię ze strony wiernych. Nie bez znaczenia są też mniejsze grupy apostolskie i charyzmatyczne.