PROGRAMY I PODRĘCZNIKI

W Diecezji Włocławskiej od 1 września 2020/2021 obowiązują nowe programy i podręczniki zgodne z nową Podstawą Programową Katechezy z 8 czerwca 2018 r.:

1. Wydawnictwo Jedność: lista tytułów i numerów programów oraz podręczników do religii

2. Wydawnictwo św. Wojciecha: lista tytułów i numerów programów oraz podręczników do religi

 


Podręczniki do Szkoły Specjalnej:

Dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim

Program naczania religii w szkołach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna wstopniu lekkim, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004 rok

  • Klasa I-IV: Spotkanie z Bogiem, nr programu AZ-lh-04/10
  • Klasa V-VIII: Zaprzyjaźnieni z Trójcą Świętą, nr programu AZ-2h-04/10
  • Szkoła ponadpodstawowa: Wiara wspólnoty, nr programu AZ-5h-04/10

Program: W ramionach ojca

Dła dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

  • Klasa I - III: Bóg kocha mnie, nr programu GN-1i-02/5
  • KIasa IV - VI: Bóg prowadzi mnie, nr programu GN- 2i-02/5
  • Gimnazjum: Bóg uświęca mnie, nr programu GN-31-02/5