„Splendor diecezji – konserwacja zabytków piśmiennictwa na 900-lecie Diecezji Włocławskiej”

„Splendor diecezji – konserwacja zabytków piśmiennictwa na 900-lecie Diecezji Włocławskiej” to projekt konserwatorski realizowany przez nasze archiwum w 2023 roku.

 

Diecezja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację programu konserwacji najcenniejszych rękopisów ze zbiorów naszego Archiwum.

 

Rok 2023 jest rokiem Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej. Dlatego do tegorocznego zadania wybrane zostały zabytki dokumentujące historię jednej z najstarszych polskich diecezji. W ramach zadania pełnej konserwacji poddanych zostanie dziewięć obiektów rękopiśmiennych: siedem dokumentów pergaminowych z lat 1264-1433, wystawionych przez papieża Mikołaja IV, króla Władysława Jagiełłę oraz biskupów i legatów papieskich, a także dwie księgi rękopiśmienne – „Kopiariusz” spisywany w początkach XVI w. i wspaniale iluminowany „Antyfonarz”, powstały ok. 1626 roku.

 

Po zakończeniu konserwacji wszystkie zabytki będące przedmiotem zadania zostaną zaprezentowane we włocławskim Muzeum Diecezjalnym na wystawie zaplanowanej z okazji Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej.

 

Na zdjęciu: pierwsza strona „Antyfonarza” (ms 7) – stan przed konserwacją.

 

 

 

 

Zadanie „Splendor diecezji – konserwacja zabytków piśmiennictwa na 900-lecie Diecezji Włocławskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość zadania: 92 000,- zł, w tym dofinansowanie: 72 000,- zł