AKTUALNOŚCI

Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej 

Dnia 2 marca 2021 roku, w formie zdalnej, odbył się diecezjalny etap XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka. W etapie szkolnym wzięło udział 128. uczniów z 20 szkół ponadpodstawowych z naszej diecezji. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 21 uczestników. Laureatami zostali:

I miejsce - Maria Ziętek - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
II miejsce - Marta Becker - I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
III miejsce - Zuzanna Stasiak - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Zgodnie z regulaminem OTK, do zawodów III stopnia (etapu ogólnopolskiego) zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno w dwóch pierwszych miejsc w zawodach II stopnia i zdobyli przynajmniej 50% liczby punktów. W związku z powyższym, z naszej diecezji w zawodach III stopnia wezmą udział:

I miejsce - Maria Ziętek - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
II miejsce - Marta Becker - I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Osoby wyróżnione:

Jagoda Krzymińska -  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
Igor Jarosz - Zespół Szkół nr 4 we Włocławku
Kamil Piotrkiewicz - I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
Dominik Czyż - Liceum Ogólnokształcące w Kole
Jakub Kaźmierowski -  Liceum Ogólnokształcące w Kole

Laureatom gratulujemy wysokich wyników i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu. Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za przygotowanie uczniów do tegorocznej edycji OTK. Jednocześnie składamy podziękowania pod adresem sponsorów nagród dla uczestników i laureatów etapu diecezjalnego: Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, Wydawnictwu Jedność. Szczególne podziękowanie dla Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników z Włocławska za przygotowanie dyplomów dla uczestników.

 

Sprawozdanie katechetyczne i wykaz katechetów w parafii za rok szkolny 2020/2021

Do końca września wszyscy księża proboszczowie z parafii, na terenie których znajdują się szkoły i placówki oświatowe, zobowiązani są przesłać do WK listę katechetów (księży, osób zakonnych i świeckich), nauczających religii. Należy wypełnić tabelę, według wzoru umieszczonego na dole strony, z listą nazwisk, nazw placówek i szkół oraz wymiarem godzin poszczególnego nauczyciela religii.  

Oprócz tego do końca września, z każdej parafii, w której odbywa się nauczanie religii, prosimy przesłać sprawozdanie katechetyczne za rok szkolny 2020/2021 wymaganego przez KWK przy KEP w związku z wymaganiami MENu – do pobrania na na dole strony.

 


Internetowa Tablica informacyjna dla katechetów
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej uruchomił internetową Tablicę informacyjną dla katechetów naszej diecezji. Wzorem tablicy korkowej, która często znajduje się nad biurkiem, miejscem naszej pracy. Na wirtualnej tablicy umieszczane są najważniejsze i bieżące informację dotyczące Wydziału Katechetycznego oraz przypomnienia o zbliżających się terminach różnych wydarzeń. Mam nadzieję, że w ten sposób, szybciej będą mogli Państwo dotrzeć do informacji dotyczących działalności Wydziału Katechetycznego, co usprawni Państwa pracę.
Internetowa Tablica informacyjna Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej znajduje się pod linkiem: http://padlet.com/idzikowski_m/wkwloclawek


Prośba o misję do nauczania religii katolickiej w szkole
W związku z pytaniami Księży Proboszczów, dotyczącymi poprawnego sformułowania prośby o wystawienie misji do nauczania religii katolickiej w szkole, poniżej umieszczam wzór takiej prośby, który można pobrać, poprawnie uzupełnić i przesłać na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. 
Wzór prośby o misję do nauczania religii w szkole - w plikach do pobrania na dole strony.


Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - stypendia dla młodzieży
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 12 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Pomoc, o którą można starać się przez cały rok,  skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych o ile spełniają oni określone kryteria regulaminowe.
Wszystkie informacje o pomocy stypendialnej można znaleźć na stronie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - w zakładce stypendia.
Koordynatorem FDNT dla diecezji włocławskiej jest ks. dr Jacek Kędzierski, który przekazuje zainteresowanym wstępne wnioski (do pobrania poniżej). Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres jacek.kedzierski@dzielo.pl lub drogą pocztową do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek.  Po wstępnej akceptacji otrzymanego wniosku, koordynator kontaktuje się z działem technicznym Fundacji, a ten przesyła kandydatowi na maila dane do właściwego wniosku internetowego. Podania pisane ręcznie albo na komputerze jeszcze nie są wnioskiem, który będzie uprawniał do otrzymywania stypendium.
Uczniowie z diecezji włocławskiej, zainteresowani otrzymywaniem stypendium, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 518 014 804,  (54) 232 49 42 lub e-mail: jacek.kedzierski@dzielo.pl
FDNT - wniosek skrócony kandydata w plikach do pobrania.

Formularz Katechety
Prosimy wszystkich nauczycieli religii, pracujących na terenie diecezji włocławskiej o wypełnienie Formularza Katechety, który znajduje się poniżej oraz przesłania go na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Wzór formularza w plikach do pobrania.