DOKUMENTY

DOKUMNETY KOŚCIELNE

DOKUMENTY PAŃSTWOWE

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

KONSTYTUCJA RP - ART. 53

KONKORDAT- ART. 12

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – 01.09.2017

Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego z 03.04.2019 r.

Wyjaśnienie dot. kwalifikacji nauczycieli religii

Wymogi kształcenia nauczycieli religii 

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r. 

Nauczanie religii w punktach katechetycznych

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii –  §7)

Konsekwencje wypisania się z religii

Urlop dla poratowania zdrowia – zasady ogólne

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego w sprawie deklaracji

Zmiana Rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii – rekolekcje szkolne

Katecheza a edukacja domowa

Rekolekcje szkolne – informacja MEN 15.03.2018 r.

Nauczyciel religii a funkcja wychowawcy klasy 

Wskazania KEP – przygotowanie dzieci – sakrament pokuty – Pierwsza Komunia Święta – 29.08.2020 r.

NAUCZANIE RELIGII W PRZEDSZKOLU I SZKOLE KRÓTKI PORADNIK PRAKTYCZNY DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZĄCYCH