Kapituła Kolegiaty Uniejowskiej

Prałaci
1. ks. Andrzej ZIEMIEŚKIEWICZ – prepozyt, infułat
2. ks. Jerzy DYLEWSKI – archidiakon
3. ks. Marek KASIK – dziekan
4. ks. Zbigniew CABAŃSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław MIŁEK
2. ks. Józef WRONKIEWICZ
3. ks. Wojciech KOCHAŃSKI
4. ks. Władysław WASZAK
5. ks. Mirosław LAMENT
6. ks. Waldemar PASIEROWSKI
7. ks. Stanisław NOWAK
8. ks. Zygmunt CHROMIŃSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Ryszard SZAJERSKI
2. ks. Andrzej WALCZAK
3. ks. Jacek LASZCZYK
4. ks. Piotr GŁOWACKI
5. ks. Stanisław NASIŃSKI
6. ks. Ireneusz MROWICKI
7. ks. Wiktor HOŁTYN
8. ks. Władysław PIECHOTA
9. ks. Jacek BUDA
10. ks. Wojciech MARCISZEWSKI
11. ks. Andrzej PIESIK
12. ks. Aleksander RYBCZYŃSKI

Seniorzy
1. ks. Kazimierz LIPIŃSKI
2. ks. Eugeniusz LEWANDOWSKI
3. ks. Józef BONIECKI
4. ks. Stefan SPYCHALSKI
5. ks. Kryspin KAŹMIERCZAK
6. ks. Wojciech KRZYWAŃSKI
7. ks. Zygmunt SKROBICKI