Wydział ekonomiczno-budowlany

Dyrektor: ks. prał. mgr Lesław Witczak, tel. 601 148 026, e-mail: l.witczak@diecezja.wloclawek.pl

Referent ds. gospodarczych: ks. mgr lic. Maciej Jasiński, 518 014 512, e-mail: dkdyfi@wp.pl

Ubezpieczenia majatkowe - Zarząd Nieruchomościami, TUW, kadry, ZUS: mgr Tomasz Tomaszewski, tel. 518 014 516, e-mail: ttomaszewski@diecezja.wloclawek.pl

Główna księgowa i kasa: lic. Joanna Tomaszewska, tel. 518 014 515, e-mail: jtomaszewska@diecezja.wloclawek.pl

Konserwacja zabytków: ks. kan. dr Piotr Sierzchała, tel. 518 014 521, e-mail: p.sierzchala@diecezja.wloclawek.pl

Wicekonserwator zabytków: ks. dr Zbigniew Łukasik, tel. 782 113 925, e-mail: zbyszeklukasik86@gmail.com