Diecezjalne Studium Organistowskie

ul. Żeromskiego 19/21
87-800 Włocławek
tel. 725 504 727
e-mail:
dsowloclawek@interia.pl

strona internetowa: www.stanislawbm.wloclawek.pl

Dyrektor

ks. prał. mgr lic. Sławomir Deręgowski

Diecezjalne Studium Organistowskie we Włocławku jest placówką kształcącą przyszłych organistów w taki sposób, aby zdobyli oni pełne przygotowanie do wykonywania zawodu. Do DSO przyjmowani są kandydaci uzdolnieni muzycznie. W toku pięciu lat nauki poznają oni zasady muzyki, harmonii, liturgiki, uczą się śpiewu – także gregoriańskiego – i historii muzyki. Każdy słuchacz ma również indywidualne lekcje gry na fortepianie, a od drugiego roku także na organach. Zajęcia teoretyczne odbywają się w każdą sobotę od września do czerwca.

Nauka w Diecezjalnym Studium Organistowskim kończy się egzaminem dyplomowym, upoważniającym do pracy w charakterze organisty w kościołach diecezji włocławskiej.