Bp Wętkowski na rozpoczęcie synodu: usłyszmy, co Duch Święty mówi do Kościoła


17 października 2021 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Bp Wętkowski na rozpoczęcie synodu: usłyszmy, co Duch Święty mówi do Kościoła

– Jezus wzywa nas do postawienia sobie pytania: co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić – mówił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podczas Mszy św. w bazylice katedralnej na rozpoczęcie synodu w kościołach partykularnych.
 
Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, w niedzielę 17 października, w łączności z wszystkimi biskupami świata, we włocławskiej katedrze sprawowana była Eucharystia rozpoczynająca pierwszy etap prac synodalnych, na płaszczyźnie diecezji.
 
Wokół ołtarza, wraz z bp. Krzysztofem Wętkowskim i bp. seniorem Stanisławem Gębickim, zgromadzili się przedstawiciele ruchów i wspólnot katolickich diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami.
 
W homilii biskup włocławski powiedział, że choć Kościół tworzą ludzie grzeszni, nie należy unikać wysiłku w dążeniu do życia w pełni ewangelicznego, które przejawia się w mocnym trwaniu w wyznawanej wierze oraz ukazywaniu Chrystusa własnym życiem. Na tym tle przedstawił znaczenie, cele i zadania rozpoczętego przed tygodniem w Watykanie XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów zatytułowanego: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.
 
Na wstępie zaznaczył, że instytucja synodu jako takiego nie jest czymś nowym. – Poczynając od czasów apostolskich, aż po dziś dzień, biskupi gromadzą się na synodach, by rozważać, jaka jest wola Boża względem Kościoła – mówił bp Wętkowski, zaznaczając, że przez wieki synod był podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji. – Tym razem papież zaprosił do udziału w synodalnym doświadczeniu wszystkich, którzy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym ciałem żyjącego Pana – powiedział hieracha.
 
W dalszej części biskup włocławski nakreślił harmonogram prac synodalnych: od etapu diecezjalnego, poprzez kontynentalny, aż po synod powszechny, który będzie miał miejsce w roku 2023. Na tym tle wyjaśnił cele synodu: odnowienie i umocnienie wiary wszystkich ochrzczonych; wsłuchiwanie się, jako cały lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła; wzrost świadomości uczestnictwa i odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za misję Kościoła w świecie.
 
Przywołując słowa papieża Franciszka, że synod nie jest parlamentem ani badaniem opinii publicznej, homilista podkreślił: – synod jest wydarzeniem kościelnym, a jego protagonistą jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie też synodu.
 
Biskup diecezjalny przypomniał także rolę i znaczenie w Kościele zmysłu wiary ludu Bożego. – Zmysł wiary przybiera w Kościele formę powszechnej zgody – mówił bp Wętkowski, przestrzegając jednocześnie przed błędnym pojmowanie zmysłu wiary jako opinii publicznej Kościoła. – Zmysł wiary nigdy nie może odbiegać od Objawienia ani nauki Kościoła – wyjaśniał.
 
Bp Wętkowski podkreślił również ścisły związek prac synodalnych z modlitwą. – Synod jest procesem rozeznania duchowego, które dokonuje się na adoracji, w modlitwie, kontakcie ze słowem Bożym – mówił, dodając, że taka postawa pozwala patrzeć na synod jako wydarzenie łaski i proces uzdrowienia prowadzony przez Ducha Świętego.
 
Swoje rozważanie biskup włocławski zakończył modlitwą do Ducha Świętego, przypisywaną św. Izydorowi z Sewilli, odmawianą od wieków podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń kościelnych.
 
Przed błogosławieństwem bp Wętkowski prosił o modlitwę w intencji synodu, ale także owoców wizyty "ad limina Apostolorum", na którą hierarcha udaje się w tych dniach, wraz z kolejną grupą polskich biskupów. Zapewnił również o modlitwie w intencji diecezji przy grobie św. Piotra.
 
W diecezji włocławskiej planowane są spotkania, rozmowy i konsultacje w ramach grup i wspólnot działających w parafiach. Do współpracy zaproszeni są wszyscy, którzy chcą włączyć się w prace synodalne. Etap diecezjalny potrwa do marca 2022 r. Zebrane wnioski zostaną następnie przesłane do bura synodu na szczeblu ogólnopolskim.