Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej

Prałaci
1. ks. Marian BRONIKOWSKI – prepozyt, infułat
2. ks. Dariusz KALIŃSKI – archidiakon
3. ks. Grzegorz DRZEWIECKI – dziekan
4. ks. Sławomir KASPRZAK – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław DERESZEWSKI
2. ks. Mirosław FRANKOWSKI
3. ks. Jan Andrzej RADASZEWSKI
4. ks. Zbigniew WRÓBEL
5. ks. Ryszard KUCHARSKI
6. ks. Piotr SIERZCHAŁA
7. ks. Maciej KORCZYŃSKI
8. ks. Eugeniusz BUDKOWSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Stanisław PŁASZCZYK
2. ks. Piotr PRZYBYLSKI
3. ks. Tomasz MICHALSKI
4. ks. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ
5. ks. Piotr SIOŁKOWSKI
6. ks. Andrzej POGORZELSKI
7. ks. Marek GŁĄB
8. ks. Piotr CZOPIŃSKI
9. ks. Jan WITKOWSKI
10. ks. Janusz GOZDALIK

Seniorzy
1. ks. Adolf REIZER
2. ks. Bronisław PLACEK
3. ks. Jan FORNALCZYK
4. ks. Zenon BANASIAK
5. ks. Kazimierz KWIATKOWSKI
6. ks. Leon BASZCZYŃSKI
7. ks. Henryk PAŁUCKI
8. ks. Henryk KOWALSKI