Turek: w parafii św. Barbary upamiętniono 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II


19 maja 2019 r., ks. ŁP

Turek: w parafii św. Barbary upamiętniono 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

18 maja br. przypadała 99. rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, dziś - świętego. Z tej racji, z inicjatywy ks. kan. Mirosława Frankowskiego, w parafii pw. św. Barbary w Turku, sprawowana była Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat papieża Polaka. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. kan. Frankowski, a koncelebrowali miejscowi wikariusze. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się również przedstawiciele władz samorządowych.
 
Okolicznościową homilię wygłosił ks. Waldemar Kowal, który przypomniał postać i nauczanie św. Jana Pawła II. W nawiązaniu do Ewangelii, ks. Kowal oparł swoje rozważanie na przykazaniu miłości względem drugiego człowieka.
 
Ważnym punktem dziękczynienia był program słowno-filmowy, przygotowany przez młodzież parafii, pod opieką nauczycieli. Ukazał on najważniejsze wydarzenia z życia naszego wielkiego rodaka.
 
Na zakończenie obchodów rocznicowych wszyscy udali się przed pomnik św. Jana Pawła II, gdzie księża, przedstawiciele władz samorządowych i ministranci złożyli kwiaty i zapalili znicze.
 
Niecodzienne spotkanie zakończył śpiew Apelu Jasnogórskiego.