Włocławek: uroczystości odpustowe w kościele seminaryjnym


20 maja 2019 r., tekst: al. ŁK; fot.: al. PC

Włocławek: uroczystości odpustowe w kościele seminaryjnym

„Pierwszym Nauczycielem i pierwszym Wychowawcą w seminarium duchownym jest Jezus Chrystus” - mówił ks. prał Jacek Szymański, rektor WSD, podczas uroczystości odpustowych w kościele seminaryjnym św. Witalisa we Włocławsku. Eucharystii sprawowanej w niedzielę, 19 maja br., o godz. 11.30, przewodniczył ks. prał. Sławomir Deręgowski, wikariusz biskupi rejonu włocławskiego, a koncelebrowali księża moderatorzy i profesorowie. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się także alumni wraz ze swoimi najbliższymi. Okolicznościową homilię wygłosił – zgodnie z tradycją – wikariusz kościoła. W kończącym się roku akademickim funkcję tę pełnił diak. Mateusz Włosiński.
 
Uroczystości rozpoczęły się już w sobotę, kiedy to o godz. 18.00, wspólnota seminaryjna i przybyli goście, celebrowali wieczorną modlitwę Kościoła - Nieszpory. Sobotnia modlitwa zakończyła się uczczeniem, poprzez ucałowanie, relikwii św. Witalisa. Srebrny relikwiarz, pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku, na co dzień znajduje się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.
 
Podczas niedzielnej Eucharystii słowa podziękowania skierował do zebranych rektor włocławskiego seminarium. „Opatrzność Boża pozwala nam po raz kolejny obchodzić odpust św. Witalisa, patrona naszego seminaryjnego kościoła. Czynimy to w roku szczególnym, w roku jubileuszowym, bowiem właśnie w tym roku mija 450 lat od założenia seminarium duchownego we Włocławku” - mówił ks. Szymański, wyrażając wdzięczność wobec otaczających stół Pański. Wskazując na wyjątkowość formacji kapłańskiej, Ksiądz Rektor zauważył, że seminarium jest szkołą Jezusa Chrystusa: „On jest pierwszym Nauczycielem i pierwszym Wychowawcą w seminarium duchownym”.
 
Mówiąc o celu „formacji, która nigdy się nie kończy”, ks. Szymański stwierdził: „chodzi o to, żeby z seminarium wyszli mądrzy i święci kapłani. Takich kapłanów, świętych i mądrych – mających swoje ludzkie słabości, ułomności – chcemy dzisiaj oglądać w filmach, chcemy mieć przy ołtarzu, z takimi kapłanami chcemy spotkać się w konfesjonale i w kancelarii parafialnej.  (…) Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi, niech wspiera, niech prowadzi!” – zakończył Ksiądz Rektor.
 
Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna, Te Deum laudamus, i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
           
Ostatnim akordem odpustowych obchodów była wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu,  połączona z nabożeństwem majowym.
 
Uroczystości śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka.
 
Św. Witalis, jak podaje tradycja, był żołnierzem rzymskim, zamożnym mieszkańcem Mediolanu. Jego żoną była św. Waleria, a synami, późniejsi święci męczennicy: Gerwazy i Protazy. Podczas egzekucji lekarza Ursycjusza w Rawennie, Witalis miał zachęcać go, by wytrwał w wierze. Ursycjusz z męstwem poniósł męczeńską śmierć i został pochowany przez Witalisa. Wówczas to rzymski legionista został oskarżeny o wyznawanie przez wiary w Chrystusa. Zmuszany torturami do odstąpienia od wiary, został wrzucony do dołu oraz przysypany kamieniami i ziemią; nie wyrzekł się jednak Chrystusa. Data śmierci Męczennika nie jest jednoznacznie koreślona: niektóre źródła podają, że poniósł śmierć męczeńską za  czasów cesaraza Nerona, inne - że za Marka Aureliusza.
 
Kościół pw. św. Witalisa, położony nieopodal katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w ciągu roku jest zamknięty dla wiernych. Zbudowany został w roku 1330 staraniem biskupa Macieja Gołańczewskiego, do roku 1411 pełnił funkcję kościoła katedralnego.
 
Włocławskie Seminarium Duchowne jest najstarszym, jakie powstało na ówczesnych ziemiach należących do państwa polskiego. Założone zostało 16 sierpnia 1569 r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego, zgodnie z uchwałami Soboru Trydenckiego. W bieżącym roku akademickim włocławskie seminarium przeżywa 450-lecie swojego istnienia uczelni.