Listy Gratulacyjne od Prezydenta RP i Premiera dla Biskupa Włocławskiego


21 czerwca 2021 r., ks. AT

Listy Gratulacyjne od Prezydenta RP i Premiera dla Biskupa Włocławskiego

„Po wieloletniej posłudze kapłańskiej i biskupiej w rodzinnej archidiecezji gnieźnieńskiej obejmuje Ekscelencja jedną z najstarszych stolic biskupich w Polsce” - tymi słowami zwraca się do ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego prezydent RP Andrzej Duda, w liście gratulacyjnym z okazji ingresu Biskupa Włocławskiego do bazyliki katedralnej. Prezydent RP podkreśla również silne relacje między Włocławkiem a Gnieznem m.in. w osobach: bł. bp. Michała Kozala czy sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Na zakończenie listu Głowa Państwa życzy Księdzu Biskupowi „wielu sił ducha i ciała oraz nadziei i wytrwałości w pełnieniu niezwykle odpowiedzialnej misji”.
 
Na wielowiekową historię diecezji włocławskiej oraz wpisane w nią dziedzictwo licznych świętych i błogosławionych wskazuje także w swoim liście premier Mateusz Morawiecki. Zwracając się do 77. Biskupa Włocławskiego Prezes Rady Ministrów stwierdza: „jestem pewien, że objęcie przez Waszą Ekscelencję tak wyjątkowej diecezji, jaką jest Diecezja Włocławska, oznacza kontynuację tej wspaniałej tradycji, jaka na polskiej ziemi miała swój początek w Poznaniu, Ostrowie Lednickim i w gnieźnieńskim sercu pierwszej polskiej metropolii”.
 
Całość listów poniżej.
 
Uroczysty ingres ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego do katedry włocławskiej miał miejsce 19 czerwca. Ksiądz Biskup przekazuje słowa wdzięczności wszystkim, którzy byli obecni tego dnia w katedrze bądź łączyli się na modlitwie za pomocą środków społecznego przekazu. Pasterz Kościoła włocławskiego dziękuje za wszystkie przekazane z tej okazji życzenia, prosi o towarzyszenie jego posłudze modlitwą, zapewniając o wdzięcznej pamięci przed Panem.