Biskup Włocławski do alumnów: "dziś wychodzicie na egzamin z waszej wiary”


20 czerwca 2021 r., tekst: al. MM; foto: al. KR

Biskup Włocławski do alumnów: "dziś wychodzicie na egzamin z waszej wiary”

W niedzielę, 20 czerwca br., w kościele św. Witalisa we Włocławku, ks. bp Krzysztof Wętkowski przewodniczył Mszy św. na zakończenie roku formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym. Wraz z Pasterzem Diecezji, przy ołtarzu zgromadzili się także moderatorzy seminarium, z ks. rektorem Jackiem Szymańskim, oraz profesorowie i wykładowcy WSD.

 W homilii Ksiądz Biskup ukazał podobieństwo między apostołami a klerykami. „Uczniowie są w szkole Pana Jezusa, gdzie ich naucza i formuje. Wy, tutaj, w seminarium jesteście takimi słuchaczami Słowa Bożego, jak uczniowie. To jest etap przygotowania i nauki do podjęcia misji” – zaznaczył hierarcha. Rozważając dalej fragment niedzielnej Ewangelii opisujący burzę na jeziorze wskazał, że jest on momentem egzaminu. „Na uczniów przychodzi doświadczenie zewnętrzne, wpadają w panikę, lęk i strach. Idą do Jezusa z wyrzutem, że On nic nie robi, aby ich ratować” – mówił Ordynariusz Włocławski.
 
Odnosząc się do sytuacji kończącego się roku akademickiego, bp Wętkowski powiedział: „w seminarium jest harmonogram, pewien porządek, wspólnota, która mobilizuje i wspiera. Z tego miejsca wyruszycie w świat, gdzie będziecie narażeni na różne burze. Będzie to dla was egzamin nie z samej wiedzy, ale z wiary. Czy będzie ona w was? Czy nie będzie w was lęku?” – pytał hierarcha.   
 
Kontynuując rozważanie na temat perykopy ewangelicznej, bp. Krzysztof Wętkowski, zaznaczył, że Chrystus jest zawsze obecny z uczniami, mimo przychodzących zagrożeń z zewnątrz. „To jest pewna wskazówka, jak trzeba przeżywać doświadczenia zewnętrzne ze świata. Jeśli jestem cały czas w związku z Jezusem, przez sakrament pokuty, modlitwę, Eucharystię, to nic mi nie grozi”. Ksiądz Biskup wskazał także różnicę między zagrożeniami zewnętrznymi a wewnętrznymi: „Nie należy przejmować się zagrożeniami z zewnątrz, ale zagrożeniami wewnętrznymi. Nie ma niczego gorszego, co może uczynić jeden kapłan drugiemu jak złe słowo, zazdrość, zawiść i obmowa” – mówił bp Wętkowski.
 
„Obecne pokolenie jest ukierunkowane na postrzeganie wizualne, obrazkowe. Warto zwrócić uwagę na prosty i łatwy przekaz ludziom, którzy są wdzięczni kapłanom”. W tej dziedzinie, bp Wętkowski wskazał na pewne zagrożenia, którym może poddać się kapłan. „Jednym z nich jest mylenie pojęcia celebransa z celebrytą. To wszystko przypomina moment zasiania ziarna na grunt skalisty, który jest tylko na chwilę, tymczasowo, ale nie przynosi plonu i owocu. Drugim niebezpieczeństwem jest interpretacja pozabiblijna, szczególnie widoczna u kaznodziejów internetowych. Oni wprawdzie wychodzą od Ewangelii, ale dalszą cześć swojego rozważania budują na przypuszczeniach, jak mogłoby tam być. Natomiast ksiądz powinien opierać się na Słowie Bożym. W nim jest wystarczająco dużo prawd, by wyciągnąć wnioski” – mówił homilista. Biskup Włocławski podkreślił także zachowanie wierności i ortodoksji owego nauczania.
 
Podsumowując, Biskup Włocławski zaznaczył, że Ewangelia kończy się wyrzutem względem uczniów. „Pan Jezus zarzuca im opór, brak wiary i to, że nie uwierzyli w zmartwychwstanie. Następnie do tych samych uczniów mówi: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mk 16, 15). Jezus wie, że gdy z Nim będą i będą Jemu wierni, to wszystko się uda. Albowiem chodzi o to, by mieć świadomość swojej ograniczoności i ciągle odbudowywać jedność z Chrystusem” -  zakończył Pasterz Diecezji.
 
Na zakończenie Eucharystii słowo podziękowania pod adresem Księdza Biskupa skierował ks. prał. Jacek Szymański, rektor WSD.
 
Następnie Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa na czas urlopu i wakacji.
 
Po Mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się na wspólną kawę w refektarzu seminaryjnym.
 
Aktualnie w WSD, na pięciu kursach studiuje 21 alumnów, wśród których pięciu przyjęło święcenia diakonatu.