Włocławek: nowa przełożona generalna i Zarząd Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi


13 lipca 2021 r., s. BK/ ks. AT

Włocławek: nowa przełożona generalna i Zarząd Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

W liturgiczne wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (13 lipca), obradująca we Włocławku Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi wybrała nowy Zarząd Zgromadzenia. W jego skład weszły:
- s. Maria Kowalik, radna generalna,
- s. Małgorzata Perechowska, radna generalna,
- s. Sylwia Wawrzyniak, radna generalna,
- s. Benigna Kopeć radna i sekretarka generalna,
- s. Ewelina Smoczyńska, ekonomka generalna.
 
Dzień wcześniej, 12 lipca, wybrana została na sześcioletnią kadencję przełożona generalna zgromadzenia. Została nią s. Agata Błaszczyk, dotychczasowa wikaria generalna.
 
Po dokonanym wyborze, miała miejsce wspólna modlitwa sióstr na cmentarzu komunalnym we Włocławku, przy grobie współzałożycielki - m. Franciszki Rakowskiej oraz mogiłach współsióstr. Tego samego dnia, po południu, siostry modliły się przy grobie sługi Bożego bp. Wojciecha Owczarka, założyciela zgromadzenia, spoczywającego w krypcie katedry włocławskiej.
 
M. Agata Błaszczyk (ur. 1969 w Gdowie k. Krakowa, w Zgromadzeniu od 1988, profesja wieczysta 15.08.1996), ukończyła studia pedagogiczne. Pracowała jako nauczycielka w przedszkolu w Poznaniu, katechetka w Kaliszu, Zduńskiej Woli i Łowiczu. Była przełożoną domu w Łowiczu, formatorką, kształciła się w zakresie mariologii.  Od 2015 r. sprawowała funkcję wikarii generalnej. 12 lipca 2021 r. została wybrana na przełożoną generalną Zgromadzenia.
 
W kolejnych dniach obrad Kapituła podejmie zagadnienia istotne dla Zgromadzenia.