Turek: Bp Krzysztof Zadarko przewodniczył Mszy św. inaugurującej Pieszą Pielgrzymkę Turecką na Jasną Górę


9 sierpnia 2018 r., Tekst i foto: ks. ŁP

Turek: Bp Krzysztof Zadarko przewodniczył Mszy św. inaugurującej Pieszą Pielgrzymkę Turecką na Jasną Górę

8 sierpnia br. w parafii św. Barbary w Turku miała miejsce uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie XXVIII Pieszej Pielgrzymki Tureckiej na Jasną Górę. Mszy św. o godz. 8.00 przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przewodniczący Rady KEP ds. migracji, turystyki i pielgrzymek w Polsce. Ponadto Eucharystię koncelebrowali: ks. bp Stanisław Gębicki, ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii, ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi rejonu konińskiego, ks. Marek Molewski, diecezjalny koordynator pielgrzymek, księża z dekanatu i okolic oraz księża pielgrzymi. Oprócz pielgrzymów tureckich we Mszy św. uczestniczyli również pątnicy z Konina.
 
Na początku liturgii wszystkich obecnych powitał ks. kan. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii św. Barbary, który nawiązał do osoby św. Dominika, patron dnia i poprosił księży biskupów i prezbiterów, o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji pątników z Turku i Konina.
 
Podczas homilii ks. bp Zadarko zaapelował, aby czas pielgrzymki nie był jedynie zwykłym wędrowaniem, ale czymś zdecydowanie większym i ważniejszym. „Będziecie wędrować pośród pól i lasów, przez miejscowości małe i wielkie spotykając przede wszystkim na swojej drodze Boga oraz przeżywając swoją relację z Nim” - powiedział hierarcha. W następnej kolejności kaznodzieja nawiązał do Ewangelii z dnia, ukazującej obraz Jezusa i kobiety kananejskiej, która usilnie prosiła o wypędzenie złego ducha z jej córki. Ksiądz Biskup podkreślił, że „pragnieniem Serca Jezusowego, pragnieniem Boga jest zbawić wszystkich ludzi bez wyjątku. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas wszystkich przypomnieniem o misyjności kościoła […] Wszyscy jesteś uprawnieni do tego żeby głosić swoim życiem Dobrą Nowinę”.
 
Przed błogosławieństwem swoje słowo do zebranych skierował ks. bp Stanisław Gębicki apelując, żeby pielgrzymkowy szlak pątnicy przeszli z konkretnymi intencjami, a w sposób szczególny mając na uwadze nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Ponadto Ksiądz Biskup podziękował gospodarzowi miejsca, ks. kan. Frankowskiemu, za – jak co roku – życzliwe przyjęcie oraz prezbiterom obecnym na Mszy św., w tym ks. prał. Kochańskiemu, ks. prał. Niemirze i ks. Molewskiemu. Pielgrzymi obecni w świątyni swoje podziękowania wyrazili gromkimi brawami.
 
Na zakończenie Eucharystii wyrazy wdzięczności za przybycie i za sprawowaną Najświętszą Ofiarę wyrazili księżom biskupom ks. Konrad Dreszler, kierownik pielgrzymki tureckiej oraz ks. Kamil Jakubowski, kierownik pielgrzymki konińskiej. Przekazali oni na ręce hierarchów pamiątkowe stuły nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto ks. kan. Mirosław Frankowski i ks. Dariusz Ziemniak, były kierownik pielgrzymki tureckiej, a obecnie proboszcz parafii Spycimierz złożyli na ręce ks. bp Krzysztofa Zadarko ikonę przedstawiającą św. Barbarę, patronkę świątyni.
 
Około godziny 10.00 pielgrzymi wyruszyli na szlak. W tym roku pielgrzymka konińska liczy ponad 220 pielgrzymów, zaś pielgrzymka turecka ok. 180. Od tego roku kierownikami pielgrzymek są ks. Konrad Dreszler z Turku i ks. Kamil Jakubowski z Konina.