Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę w 2022 roku (zapowiedź i informacje)


27 lipca 2022 r.

Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę w 2022 roku (zapowiedź i informacje)

„Posłani w pokoju Chrystusa” – to hasło Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskie na Jasną Górę, która odbędzie się w 2022 roku.
 
Grupy pielgrzymkowe tworzące tzw. I kolumnę, wyruszą z Włocławka, Konina, Turku i Dzierżaw. Pielgrzymi z tych grup udają się z Diecezji Włocławskiej do Sanktuarium Jasnogórskiego na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza grupa z Włocławka, wyruszy w dniu 6 sierpnia, kolejna z Konina 7 sierpnia, z Turku 8 sierpnia i z Dzierżaw 9 sierpnia. Do Częstochowy wszystkie grupy dotrą w dniu 13 sierpnia, zostaną razem powitane przed szczytem Jasnej Góry o godz. 14.15., a następnie w godzinie „Miłosierdzia Bożego” modlić się będą przed obrazem Matki Bożej, Królowej Polski. W tym dniu o godz. 19.30., na wałach Sanktuarium Jasnogórskiego przeżyją eucharystię kończącą  pielgrzymowanie.
 
Grupy pielgrzymkowe tworzące tzw. II kolumnę, udające się do Częstochowy na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, wyruszą z Sieradza, Zduńskiej Woli oraz Pielgrzymka Rowerowa. Pątnicy wyruszą na szlak w dniu 22 sierpnia, na Jasną Górę dotrą 24 sierpnia, zostaną w tym dniu razem powitane przed szczytem Jasnej Góry o godz. 17.30. Następnego dnia tj. 25 sierpnia o godz. 08.00., w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przeżyją eucharystię.
           
W tym roku, pielgrzymi, przez swą modlitwę polecą Panu Bogu - Peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Włocławskiej oraz Jubileusz 900 – lecia istnienia Diecezji Włocławskiej. Matce Bożej powierzą naszą Ojczyznę, osobę księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego oraz księży biskupów seniorów, a także wszystkie bardzo trudne i bolesne sprawy dnia dzisiejszego.
 
Tematyczne ramy programu pielgrzymki w 2022 roku, wyznaczają słowa „Posłani w pokoju Chrystusa”. To już kolejny, trzeci rok programu duszpasterskiego, który ma ukazać konsekwencje udziału w Eucharystii. Ma wskazać i zachęcić do przejścia od tajemnicy, w którą wierzymy i którą celebrujemy, do tego, by eucharystia stała się zasadą nowego życia. Realizacja tego programu polegać ma na szukaniu odpowiedzi, jak żyć życiem Chrystusowym w codzienności. Jak się nim dzielić i jak rozwijać eucharystyczny styl życia na co dzień. Najistotniejsze w tym kontekście jest budzenie świadomości, że jesteśmy uczniami-misjonarzami.  Czas pielgrzymki winien obudzić świadomość, jak wielu ludzi straciliśmy choćby na skutek pandemii oraz jak wielu żyje poza Eucharystią. Trzeba wyjść, nawoływać, zapraszać, a najlepiej to uczynić na pielgrzymce, spotykani ludzie mogą zobaczyć nasze świadectwo wiary.
 
By uczestniczyć w tych szczególnych rekolekcjach, trzeba skierować kroki do parafii z których wyruszą poszczególne grupy pielgrzymkowe, tam otrzymamy wszelkie informacje związane z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej w roku 2022. Słowa zachęty kieruje do księży – duszpasterzy młodzieży i dorosłych - nie obawiajcie się trudów. Maryja wzywa do modlitwy i pokuty, pielgrzymka to krok, do którego zaprasza nas Matka Boża.
 
Adresy parafii z których wyruszą grupy pątnicze, tworzące pierwszą i drugą część pielgrzymki oraz numery telefonów informacyjnych:
 
34. PIELGRZYMKA WŁOCŁAWSKA
Kierownik: ks. Przemysław Pankowski
Zapisy: od 10.07. do 04.08.2022 r.
Kancelaria Parafii Katedralnej we Włocławku, pl. Kopernika 7;
Informacje: tel. 54 231 22 32 lub 663 153 230;
www.pielgrzymkawloclawska.pl
 
32. PIELGRZYMKA KONIŃSKA
Kierownik: ks. Kamil Jakubowski
Zapisy: od 25.07. do 07.08.2022 r.
Kancelaria Parafii św. Maksymiliana w Koninie, ul. św. Maksymiliana 2;
Informacje: tel. 518 014 601; 690 998 676;
www. maksymilian.konin.pl; www.pielgrzymka.konin.pl
 
32. PIELGRZYMKA TURECKA
Kierownik: ks. Konrad Dreszler
Zapisy: od 20.07. do 08.08.2022 r.
Kancelaria Parafii św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Informacje: tel.887 380 388, 571 417 651; 
www.parafiaturek.pl
 
32. PIELGRZYMKA DZIERŻAWSKA
Kierownik: ks. Robert Nawrocki
Zapisy: od 20.07. do 09.08.2022 r.
Kancelaria Parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach;
Informacje: tel. 668 195 548;
 
412. PIELGRZYMKA SIERADZKA
Kierownik: ks. Przemysław Strzelczak
Zapisy: od 07.08. do 22.08.2022 r.
Kancelaria Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, ul. Kolegiacka 11;
Informacje: tel. 781 181 472;
www.pielgrzymka.kolegiata–sieradz.pl
 
32. PIELGRZYMKA ZDUŃSKOWOLSKA
Kierownik: ks. Krzysztof Kurant
Zapisy: od 16.08. do 22.08.2022 r.
Ośrodek św. Maksymiliana – w godz.: 10.00 – 12.00, 16.00 – 18.00.
Parafia Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20;
Informacje: tel. 43 8232728, 575 986 855;
e-mail: pielgrzymka.zdunskawola@interia.pl;
 
10. ROWEROWA PIELGRZYMKA DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
Kierownik: ks. Piotr Kowalski
Zapisy: od 07.08. do 21.08.2022 r.
Kancelaria Parafii św. Stanisława we Włocławku; ul. Żeromskiego 19/21;
Kancelaria Parafii św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Kancelaria Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, ul. L. Staffa 5;
Informacje: tel. 571 417 651;
www.parafiaturek.pl
 

ks. Marek Molewski
diecezjalny duszpasterz - duszpasterstwo pielgrzymkowe