Oferta edukacyjna AKW Studium Teologii w Koninie na rok akademicki 2021/2022


1 września 2021 r.

Oferta edukacyjna AKW Studium Teologii w Koninie na rok akademicki 2021/2022

Studium Teologii w Koninie (filia Akademii Katolickiej w Warszawie), kształcąc osoby świeckie, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, pragnie przedstawić ofertę edukacyjną na rok akademicki 2021/22, która jest skierowana do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości:
 
  • Teologia (6-letnie studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym)
  • Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli (2-letnie)
  • Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego (2 –letnie)
  • Studium Duchowości Chrześcijańskiej (1,5 semestru)
  • Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli (2-letnie)
 
Potrzeba dziś ludzi, potrafiących dzielić się świadectwem wiary. Czasem jednak brakuje rzetelnej wiedzy, aby móc przekonywać nieprzekonanych. Wiara poszukuje zrozumienia! Dlatego AKW Studium Teologii w Koninie, od ponad 25 lat kształci: katechetów, doradców życia rodzinnego, liderów wspólnot oraz wszystkich tych, którzy angażują się w posługę na rzecz parafii. Zapraszamy do studiowania na AKW Studium Teologii w Koninie!
 
Termin rekrutacji: do 20 września 2021r.
Więcej informacji: www.pwtkonin.pl
Tel. 518-014-611
 
 

Ks. dr Rafał Zieliński
Dyrektor Studium Teologii w Koninie