Franciszek o bp. Dembowskim: gorliwy Pasterz, który swoją misję pełnił w duchu biskupiego zawołania: „Miłość i prawda”


23 listopada 2019 r., ks. AN

Franciszek o bp. Dembowskim: gorliwy Pasterz, który swoją misję pełnił w duchu biskupiego zawołania: „Miłość i prawda”

Uznanie dla śp. biskupa seniora Bronisława Dembowskiego za starania o wzrost wiary w sercach wierzących, wdrażanie zadań Nowej Ewangelizacji, za troskę o powołania kapłańskie i zakonne, za zachowanie dziedzictwa duchowego i materialnego diecezji oraz za zaangażowanie w szerzeniu charyzmatu Odnowy w Duchu Świętym, podejmowane działania na rzecz ekumenizmu i dialogu z niewierzącymi oraz zaangażowanie w sprawy patriotyczne i ojczyźniane wyraził papież Franciszek w liście kondolencyjnym przesłanym na ręce biskupa włocławskiego Wiesława Meringa przez kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. List kondolencyjny został odczytany 23 listopada br. podczas uroczystości pogrzebowych emerytowanego biskupa włocławskiego.
 
Publikujemy pełną treść kondolencji wystosowanych w imieniu papieża Franciszka:
 
 
Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Wiesław Mering
Biskup Włocławski
 
Jego Świątobliwość Franciszek, powiadomiony o śmierci śp. Biskupa Seniora Diecezji Włocławskiej Bronisława Dembowskiego, przesyła Ekscelencji i całej wspólnocie Kościoła, który jest we Włocławku, szczególnie uczestnikom liturgii pogrzebowej, słowa duchowej łączności. Wyraża przekonanie, że po wieczną nagrodę odszedł do domu Ojca gorliwy Pasterz, który swoją misję pełnił w duchu biskupiego zawołania: „Miłość i prawda”.
 
Ojciec Święty dziękuje Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią śp. Zmarłego. Wyraża uznanie za Jego starania o wzrost wiary w sercach wierzących, wdrażanie zadań Nowej Ewangelizacji, za troskę o powołania kapłańskie i zakonne, oraz o zachowanie dziedzictwa duchowego i materialnego diecezji. Pragnie podkreślić Jego zaangażowanie w szerzeniu charyzmatu Odnowy w Duchu Świętym, podejmowane działania na rzecz ekumenizmu i dialogu z niewierzącymi oraz zaangażowanie w sprawy patriotyczne i ojczyźniane.
 
Jego Świątobliwość dziękuje zmarłemu Biskupowi Bronisławowi za świadectwo wiary i dobro, które stało się udziałem wiernych. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Kapłanów poleca Jego duszę Bogu, obejmując modlitwą całą Diecezję Włocławską pogrążoną w żałobie, uczestników pogrzebu, wszystkich, których ta śmierć napełniła bólem i smutkiem rozstania.
 
Wszystkim z serca udziela swego apostolskiego błogosławieństwa.
 
Watykan, 20 listopada 2019 r.
 
Łącząc się w modlitwie z Ojcem Świętym, także z mojej strony przekazuję wyrazy pamięci modlitewnej i jedności z Księdzem Biskupem oraz wiernymi Diecezji Włocławskiej.
 
+ Pietro kard. Parolin, Sekretarz Stanu