Bp Wętkowski: szkoła to formowanie człowieka, który uczyni świat lepszym


1 września 2021 r., tekst: JK, foto: KJ

Bp Wętkowski: szkoła to formowanie człowieka, który uczyni świat lepszym

1 września wspólnota Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, po dwóch miesiącach wakacyjnego wypoczynku, powróciła do rzeczywistości szkolnej, gromadząc się na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w murach katedry włocławskiej.

Na początku Eucharystii ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor ZSK, powitał ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego oraz całą wspólnotę uczniowską, liczącą 940 osób. Przypomniał też, że jest to już 21. inauguracja od czasu reaktywacji szkoły.

W treściwej i klarownej w swym przekazie homilii, biskup włocławski odniósł się fragmentu Ewangelii traktującym o uzdrowieniu teściowej Piotra przez Pana Jezusa. Zaznaczył, że uzdrowienie to nie tylko przywrócenie dobrej kondycji ciała, ale nader wszystko zadbanie o sferę duchową każdego człowieka. „Ewangelia rośnie wśród wyznawców” – w tych słowach ksiądz biskup nawiązał do potrzeby praktykowania modlitwy, przystępowania do sakramentu spowiedzi oraz uczestnictwa we Mszy św. celem dbania o duchowe zdrowie każdego człowieka. Kaznodzieja nadmienił również potrzebę wcielania w życie zasady: „podejść, ująć, podnieść”, za sprawą której można uzdrowić drugiego człowieka poprzez okazanie miłości, współczucia i zainteresowania jego codziennymi problemami. Ksiądz biskup nadmienił, że szkoła to nie tylko przygotowanie młodego człowieka do życia w otaczającym nas świecie, ale przede wszystkim formowanie go na wzór dobrego człowieka, który uczyni ten świat bardziej solidarnym.

Na zakończenie Eucharystii, ksiądz biskup dokonał uroczystego wręczenia aktu nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Ewie Jackowskiej. Następnie uhonorowano uczniów, którzy wyróżnili się najlepszymi wynikami w tegorocznych egzaminach zewnętrznych.
 
Uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego w bazylice katedralnej zakończyła wspólna fotografia przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego. Wydarzeniem tym społeczność „Długosza” rozpoczęła świętowanie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.