Bp Mering do wiernych diecezji: Kościół Włocławski wita z szacunkiem i radością nowego Pasterza!


1 maja 2021 r., ks. AN

Bp Mering do wiernych diecezji: Kościół Włocławski wita z szacunkiem i radością nowego Pasterza!

„Dziękujemy Ojcu Świętemu za posłanego do nas nowego Biskupa. (…) Księże Biskupie Krzysztofie – witamy Cię z zaufaniem, czcią i radością” – napisał w słowie do wiernych diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering, informując o mianowaniu przez Ojca Świętego bp. Krzysztofa Wętkowskiego nowym biskupem włocławskim. Słowo zostanie odczytane w kościołach diecezji w niedzielę 2 maja.
 
 
Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Włocławskiej do wiernych
 
Czcigodni Księża,
Drodzy Diecezjanie Włocławscy!
 
We wtorek 27 kwietnia, doszła do nas wiadomość, że papież Franciszek mianował 77 biskupa Diecezji Włocławskiej. I właśnie dlatego kieruję do Was, Bracia i Siostry, moje słowo.
 
Przychodzi do nas Ksiądz Biskup dr Krzysztof Wętkowski, który był dotąd pomocniczym biskupem w Gnieźnie. Urodzony w 1963 roku, jest człowiekiem doskonale wykształconym, wytrawnym znawcą prawa kanonicznego, doświadczonym przez pełnienie różnych funkcji w macierzystej diecezji: kapelan biskupa, kanclerz przez 17 lat, profesor seminarium, rzecznik prasowy, kanonik Kapituły Prymasowskiej, wikariusz generalny. Teraz swoje siły i zdolności wprzęgnie w pracę na Bożą chwałę i pożytek Ludu Bożego Diecezji Włocławskiej.
 
Kościół Włocławski wita z szacunkiem i radością nowego Pasterza! Dobrze wiemy, że tylko w zgodnej współpracy duchowieństwa i Ludu Bożego z Pasterzem możliwe jest skuteczne głoszenie Ewangelii i dawanie jej w życiu świadectwa. Tego spodziewa się Chrystus i oczekują ludzie.
 
Dziękujemy Ojcu Świętemu za posłanego do nas nowego Biskupa. Dla Kościoła Włocławskiego ten rok jest szczególny – wszak Syn tego Kościoła, Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński doczeka się wyniesienia na ołtarze! Osoba Księdza Prymasa Wyszyńskiego, który był arcybiskupem Warszawy i Gniezna, z Włocławkiem jest tak bardzo złączona! Męczennik Dachau – bł. ks. bp Michał Kozal też przyszedł do Włocławka z Gniezna.
 
Módlmy się chętnie i często, by opieka tych Świętych i Błogosławionych towarzyszyła Księdzu Biskupowi Krzysztofowi i była źródłem siły w tak bardzo trudnej posłudze i niełatwych czasach! Już dziś zapraszam na ingres nowego biskupa do katedry włocławskiej, który odbędzie się w sobotę 19 czerwca o godz. 11.
 
Księże Biskupie Krzysztofie – witamy Cię z zaufaniem, czcią i radością, wzywając także opieki Matki Bożej w Jej miesiącu i św. Wojciecha, patrona metropolitalnego Gniezna!
 
+Wiesław Mering, Administrator Apostolski
 
Włocławek, 30 kwietnia 2021 r. (L.dz. 841/2021)