Akredytacje dziennikarskie na ingres bp. Krzysztofa Wętkowskiego (informacja)


14 czerwca 2021 r.

Akredytacje dziennikarskie na ingres bp. Krzysztofa Wętkowskiego (informacja)

Dziennikarze mogą się już akredytować na ingres bp. Krzysztofa Wętkowskiego do Bazyliki Katedralnej we Włocławku, który odbędzie się 19 czerwca 2021 r. o godz. 11.00. Redakcje zainteresowane uzyskaniem akredytacji proszone są o przesłanie poniższych danych do czwartku, 17 czerwca na adres e-mail: sekretarzbp@diecezja.wloclawek.pl.
 
Nazwisko:
 
Imię:
 
Funkcja zawodowa:
 
Telefon:
 
E-mail:
 
Nazwa redakcji:
 
Redaktor prowadzący / naczelny:
 
Typ środka medialnego: prasa - radio - telewizja - Internet (podkreślić)
 
Telefon redakcji:
 
Strona www redakcji:
 
E-mail redakcji:
 
 
Osoba odpowiedzialna: ks. dr Andrzej Tomalak, tel. 605192747.  Odbiór akredytacji za okazaniem legitymacji prasowej w piątek, 18 czerwca, w Kurii Diecezjalnej we Włocławku godz. 10.00 – 12.00 lub w sobotę, 19 czerwca na placu katedralnym przy budynku dawnej plebanii w godz. 9.30 - 10.30.