Ingres bp. Krzysztofa Wętkowskiego (informacje praktyczne)


17 czerwca 2021 r., ks. AN

Ingres bp. Krzysztofa Wętkowskiego (informacje praktyczne)

W sobotę 19 czerwca o godz. 11 biskup włocławski Krzysztof Wętkowski odprawi uroczystą Mszę św. połączoną z ingresem do Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Choć kanonicznie objął obowiązki biskupa diecezjalnego już 7 czerwca, to najbliższa sobota będzie dniem liturgicznej inauguracji posługi 77. biskupa włocławskiego w diecezji. Na uroczystość przyjedzie wielu zaproszonych gości, w tym kilkunastu biskupów z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce na czele, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchownych i świeckich z diecezji włocławskiej i spoza niej.
 
Przekazujemy informacje praktyczne związane uroczystością.
 
 
Wejście do katedry:
 
- do katedry będzie mógł wejść każdy, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi limitów (50% miejsc plus osoby zaszczepione)
- uczestnicy liturgii proszeni są o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych
- goście posiadający zaproszenia (należy je okazać przy wejściu) zajmą przygotowane dla nich miejsca, wskazane przez porządkowych
- w miarę wolnych miejsc, do katedry wejdą także inne osoby, które nie mają zaproszeń (miejsca zostaną wskazane przez porządkowych)
- będzie możliwość uczestniczenia w uroczystości przed katedrą (zostaną przygotowane krzesła i nagłośnienie)
- możliwy jest udział pocztów sztandarowych (zajmą miejsca wskazane w bocznych nawach)
 
 
Udział księży:
 
- każdy ksiądz będzie mógł koncelebrować Mszę św. z Księdzem Biskupem (należy zabrać ze sobą albę i stułę koloru białego)
- w katedrze wskazane będą miejsca dla koncelebransów oraz oddzielne miejsca dla tych księży, którzy nie będą koncelebrować Mszy św.
- oficjalnie każdy dekanat będą reprezentować dwaj księża: ksiądz dziekan i jeden ksiądz wikariusz pracujący w parafii na terenie dekanatu
 
 
Udział mediów:
 
- dziennikarze i pracownicy mediów będą uczestniczyć w uroczystości po uzyskaniu akredytacji (zob. komunikat na stronie diecezji)
- dla mediów zostaną przygotowane specjalne miejsca z tyłu nawy głównej
- transmisję przeprowadzi TV Trwam, także na swoich stronach internetowych
 
 
Parkingi:
 
- z możliwości parkowania dla ogółu wyłączony zostanie dziedziniec seminarium oraz ul. Karnkowskiego
- zapraszamy do korzystania z dużego parkingu miejskiego na bulwarach zlokalizowanego pod mostem
 
 
Liturgia Mszy świętej:
 
- Msza św. rozpocznie się o godz. 11 procesją z seminarium duchownego z udziałem księży biskupów
- formularz Mszy św. na ingres – o św. Józefie, który jest głównym patronem diecezji włocławskiej
- nowy biskup włocławski zostanie powitany w drzwiach katedry przez Kapitułę Bazyliki Katedralnej
- po dojściu do prezbiterium liturgię rozpocznie abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce
- słowo zabierze dotychczasowy biskup włocławski Wiesław Mering
- ukazana i odczytana zostanie bulla nominacyjna papieża Franciszka
- ustępujący biskup przekaże pastorał Arcybiskupowi Nuncjuszowi; ten z kolei wręczy go bp. Wętkowskiemu na znak władzy pasterskiej. W liturgii użyty zostanie pastorał z figurą św. Józefa (patrona diecezji) – dar Kapituły Bazyliki Katedralnej dla nowego biskupa
- bp Krzysztof Wętkowski zasiądzie na katedrze biskupów włocławskich jako 77. biskup tej diecezji i dalej będzie przewodniczył Mszy świętej
- przedstawiciele duchowieństwa diecezji, osób konsekrowanych i świeckich złożą wyrazy szacunku nowemu biskupowi
- homilię wygłosi bp Krzysztof Wętkowski
- śpiew będzie animował Chór Bazyliki Katedralnej we Włocławku
- po zakończonej liturgii przy stopniach prezbiterium będzie możliwość złożenia życzeń nowemu biskupowi