Zmiany w Kurii Włocławskiej


17 czerwca 2024 r., tekst: ks. AT; foto: ks. MSz

Zmiany w Kurii Włocławskiej

17 czerwca przed południem biskup włocławski Krzysztof Wętkowski wręczył dekrety księżom kończącym i rozpoczynającym pracę w Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
 
Wikariuszem generalnym został mianowany ks. prał. dr hab. Janusz Gręźlikowski, który zastąpi na tym urzędzie ks. prał. dr. hab. Wojciecha Frątczaka. Ustępującego ze stanowiska oficjała Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej, ks. Gręźlikowskiego, zastąpi ks. kan. dr hab. Janusz Borucki.
 
Zmiany dokonają się także w Wydziale Ekonomicznym Kurii. Nowym referentem ds. gospodarczych będzie ks. Marcin Pachliński, dyrektor ekonomiczny włocławskiego WSD. Zastąpi on ks. Macieja Jasińskiego.
 
Nowym administratorem internetowych mediów diecezjalnych i korespondentem KAI będzie ks. Przemysław Pilarski, notariusz Kurii Włocławskiej, który zastąpi ks. kan. dr. Andrzeja Tomalaka.
 
Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca br.