Zmiana na stanowisku dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej


1 marca 2021 r., ks. MSz

Zmiana na stanowisku dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej

1 marca br. Ksiądz Biskup Wiesław Mering wręczył Księdzu Jackowi Kędzierskiemu (kapłanowi diecezji Innsbruck w Austrii) dekret ustanawiający go, z dniem 1 kwietnia br., dyrektorem Caritas Diecezji Włocławskiej. Zastąpi on na tym stanowisku ks. prał. Janusza Bartczaka, który złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji.
 
Ksiądz Biskup podziękował dotychczasowemu dyrektorowi za „wszystko co zrobił w tej bardzo ważnej placówce diecezjalnej, która nabrała szczególnego znaczenia w pontyfikacie Ojca Świętego Franciszka, który pracę charytatywną Kościoła uważa za jedną z najważniejszych dziś posług”.
 
Nominację ogłoszono w obecności ks. prał. Artura Niemiry, kanclerza Kurii Diecezjalnej oraz ks. Jakuba Nowakowskiego, który zachowuje dotychczasowe stanowisko wicedyrektora Caritas.