Zduńska Wola: poświęcenie nowego budynku parafialnej Caritas


21 listopada 2021 r.

Zduńska Wola: poświęcenie nowego budynku parafialnej Caritas

W niedzielę, 21 listopada, w parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli miała miejsce uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego budynku Caritas oraz błogosławieństwo wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas Parafii oraz pracowników Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. Poświęcenia i błogosławieństwa dokonał biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
Ksiądz biskup zwrócił się do zebranych gości oraz wolontariuszy parafialnego Caritas podkreślając, że wspólnota Caritas i ludzie dobrej woli tworzą żywy Kościół Jezusa, dzielący się z potrzebującymi modlitwą, czasem i pomocą materialną. „Poprzez posługę rodzi się Jezus Chrystus w drugim człowieku i w nas samych”, zaznaczył bp Wętkowski.
 
Po odczytaniu przez ks. Andrzeja Jaworskiego, proboszcza parafii, fragmentu Ewangelii według św. Jana (14, 2-6) mówiącego o przygotowanych mieszkaniach w niebie, ksiądz biskup pobłogosławił miejsce, wolontariuszy, pracowników i pokropił wodą święconą.
 
Następnie proboszcz parafii odczytał akt poświadczający zbudowanie budynku na potrzeby Caritas. Dokument został podpisany przez biorących udział w uroczystości.
 
Wypowiedziano też słowa wdzięczności pod adresem osób zaangażowanych w powstanie budynku.
 
Na zakończenie słowo do zebranych skierował biskup diecezjalny, który podziękował księdzu proboszczowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania poświęconego pomieszczenia. Parafialnemu zespołowi Caritas życzył także, by nie zrażali się ewentualnymi niepowodzeniami i trudnościami.
 
Na zaproszenie ks. Andrzeja Jaworskiego, proboszcza parafii, w wydarzeniu uczestniczyli: ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej, Zarząd i Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas oraz przedstawiciele instytucji niosących pomoc potrzebującym na terenie Zduńskiej Woli.
 
Poświęcony budynek został zbudowany w latach 2019-2021 z inicjatywy Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na magazyn i punkt wydawania żywności dla potrzebujących. 
 

Na podstawie informacji od ks. Andrzeja Jaworskiego