XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w ZSK im. ks. J. Długosza


1 lutego 2018 r., tekst: Sławomira Lewandowska, zdjęcia: Krzysztof Jabłoński

XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w ZSK im. ks. J. Długosza

W dniach 30-31 stycznia br. z Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławk umiały miejsce zorganizowane już po raz szesnasty Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wydarzenie to swoim patronatem objął Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Bohaterami Dni byli dwaj święci: św. Brat Albert oraz św. Maksymilian Maria Kolbe. Ksiądz Biskup wyraził przekonanie, „iż przykład życia św. Brata Alberta, którego wspominaliśmy w ubiegłym roku, jak i świadectwo miłości bliźniego, które ukazał pochodzący z naszej diecezji św. Maksymilian, pomogą młodzieży odnaleźć właściwe wzorce do naśladowania oraz wartości, na których trzeba budować nasze życie”.
 
Dzień pierwszy - wtorek, 30 stycznia
 
W pierwszym dniu, poświęconym św. Bratu Albertowi, uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uczestniczyli w Gali podsumowującej konkursy poświęcone św. Bratu Albertowi, ogłoszone na początku października 2017 r.
 
Galę i jednocześnie XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej otworzył dyrektor szkoły, ks. prał. dr Jacek Kędzierski. Następnie powitał w naszym gronie siostrę Dominikę - albertynkę, która w ciekawej prezentacji przybliżyła postać świętego, a także działalność zgromadzenia albertynek we Włocławku i realizację charyzmatu św. Brata Alberta. Po tym poruszającym świadectwie dobra i troski o najuboższych, nadeszła chwila, by podsumować konkursy  związane ze świętym i jego działalnością. W konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną o św. Bracie Albercie zwyciężyły klasy 2 a i 2 d gimnazjum. Drugie miejsce zajęły ex aequo klasa 3 e i 2 b gimnazjum, a trzecie -  klasa II c gimnazjum. Konkurs miał na celu nie tylko przybliżenie postaci świętego, ale także kształcenie umiejętności multimedialnych gimnazjalistów.
 
Ważnym konkursem był ten na akcję charytatywną, który podsumowali p. Sandra Iwańska i p. Jakub Zemlak. Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich klas gimnazjum, liceum oraz chętnych ze szkoły podstawowej Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Zadaniem każdej klasy było przeprowadzenie wspólnej akcji charytatywnej, która mogła mieć charakter jednorazowy lub cykliczny i miała być  skierowana do osób potrzebujących pomocy czy wsparcia nie tylko materialnego. W tym konkursie zwyciężyła klasa 2 b gimnazjum, która postanowiła sprawić niespodziankę podopiecznym Domu Dziecka Caritas Diecezji Włocławskiej przy ul. Leśnej oraz Rodzinnego Domu Dziecka we Włocławku, organizując wspólne wyjście do ,,Centrum Zabaw RIO”. Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy I a LO, a trzecie klasa 3 b LO Wyróżnienia otrzymali uczniowie klas kl. 7 b SP, kl. 1 c LO, kl. 4 b SP.
 
Następnie ks. dyrektor Jacek Kędzierski i p. Bożena Sobierajska wręczyli dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie plastycznym na portret św. Brata Alberta.
 
Kategoria kl. 1-3
I miejsce Hanna Kalinowska kl. 3c
I miejsce Paweł Łączkowski kl. 3a
II miejsce Kuba Ziemniewicz kl. 1a
II miejsce  Adrianna Górczyńska kl. 1c
III miejsce Mateusz Babiński kl. 3c
III miejsce Weronika Podgórska kl. 1c
 
Kategoria kl. 4-7
I miejsce Aleksandra Babis kl. 6a
I miejsce Julia Latecka kl. 7a
II miejsce Zofia Naumowicz kl. 7a
II miejsce  Julia Nidecka kl. 7a
III miejsce Maria Miazga kl. 5a
III miejsce Zuzanna Górczyńska kl. 4c
 
Uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursach otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki, a dla wszystkich uczestników konkursów i Gali nagrodą i ucztą były występy chóru oraz solistek, którzy, rozpoczynając od muzycznego stwierdzenia, że „Dziwny jest ten świat” poprowadzili nas piosenką Marka Grechuty o wolności poprzez wyrażenie potrzeby miłości za zespołem The Beatles, aż po „We are the world” Michaela Jacksona, której to piosenki polskie tłumaczenie mówi, że „wszyscy jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny / I ty wiesz, jaka jest prawda - miłość jest wszystkim, czego potrzebujemy”.
 
Uroczystości zakończył żywiołowy taniec czwartoklasistów, którzy w ten sposób okazali swoją radość z udziału w pierwszym dniu XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, ale także z zakończenia półrocza nauki z najwyższą średnią ocen w szkole podstawowej.
 
Dzień drugi - środa, 31 stycznia
 
Drugi dzień XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, poświęcony świętemu Maksymilianowi Kolbe, rozpoczęliśmy wcześnie rano Eucharystią pod przewodnictwem ojca Mariusza Kapczyńskiego - gwardiana klasztoru ojców franciszkanów konwentualnych w Radziejowie, który wygłosił również homilię przybliżającą św. Maksymiliana. Odsłoniliśmy portret bł. ks. Leona Nowakowskiego – długoszaka, rocznik matury 1931 – który beatyfikowany w gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej. Jego przedstawił inicjator umieszczenia portretu w szkolnej kaplicy - uczeń klasy maturalnej Piotr Mroczkowski. Następnie poświęcony obraz przeniesiony został do szkolonej kaplicy. Po Mszy św. udaliśmy się do kina, by obejrzeć film pt. ”Dwie korony”. Młodsi długoszacy oglądali w tym czasie film przedstawiający animowaną historię Bożego Narodzenia pt. „Pierwsza gwiazdka”.
 
W południe nadszedł czas na creme de la creme tegorocznych XVI już Dni Kultury Chrześcijańskiej, czyli spotkania z gośćmi specjalnymi: p. Adamem Woronowiczem - odtwórcą roli św. Maksymiliana w filmie „Dwie korony" i p. Krzysztofem Wiśniewskim artystą malarzem, którego wystawa gości w szkolnej bibliotece. W spotkaniu tym – wraz z uczniami ZSK – uczestniczyli:
p. dr Joanna Borowiak, Poseł na Sejm RP,
o. Mariusz Kapczyński - gwardian klasztoru w Radziejowie ,
p. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek – dyrektor Włocławskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
p. Teresa Więczkowskia - wizytator Włocławskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
p. Elżbieta Zaborowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku,
p. Lidia Piechocka-Witczak - dyrektor Centrum Kultury Browar B. we Włocławku,
p. Bogna Kopaczewska-Jurewicz - przewodnicząca Rady Rodziców.
Lokalną prasę katolicką reprezentował ks. Julian Głowacki - redaktor naczelny „Ładu Bożego”.