Włocławska Katedra: modlitwa w łączności z papieżem Franciszkiem


25 marca 2020 r., ks. AN

Włocławska Katedra: modlitwa w łączności z papieżem Franciszkiem

W południe 25 marca, przy bijących dzwonach i niemal pustej katedrze (od dziś obowiązuje decyzja władz państwowych, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc posługujących), biskup włocławski Wiesław Mering, w łączności z papieżem Franciszkiem i całym chrześcijańskim światem, odmówił modlitwę w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Wydarzenie było transmitowane na stronie diecezjalnej Facebooka.

W krótkie nabożeństwo wprowadził kanclerz Kurii ks. Artur Niemira, który przypomniał słowa Ojca Świętego wypowiedziane w miniona niedzielę po modlitwie „Anioł Pański”: „W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam, aby czynić to wiele razy w ciągu dnia, ale do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe, wszyscy razem. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa”.
 
Następnie bp Mering odmówił „Anioł Pański”, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo, zgodnie z prośbą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego. Te same modlitwy księża odmawiali we wszystkich kościołach, a w całej diecezji biły dzwony.
 
Na zakończenie odśpiewano Suplikację „Święty Boże” i Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa. W klimat modlitwy odmawianej w tak nadzwyczajnych okolicznościach, z racji przypadającej dziś Uroczystości Zwiastowania Pańskiego wprowadziła pieśń „Archanioł Boży Gabriel”.