Ulicami Włocławka przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny


5 września 2021 r., ks. AT

Ulicami Włocławka przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

Pod hasłem: „Tato bądź, prowadź chroń”, w niedzielę, 5 września, ulicami Włocławka przeszedł Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. w kościele św. Stanisława, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prał. Sławomir Deręgowski, proboszcz miejscowej parafii.

W homilii zwrócił uwagę na coraz bardziej widoczny we współczesnym świecie kryzys męskości, wskazując na św. Józefa jako wzór męstwa i ojcostwa. „On też miał chwile zwątpienia. Pewnie miał już przygotowany list rozwodowy dla Maryi. Jednak na głos Boga zmienił zdanie i przyjął Maryję do sobie”, mówił homilista, wyliczając cechy Józefa, które dziś powinny charakteryzować współczesnych mężczyzn i ojców: troska o rodzinę, odwaga, mądrość i sprawiedliwość, a przede wszystkim podporządkowanie się woli Boga. „Bóg złożył w dłoniach św. Józefa Swojego Syna”, mówił ks. Deręgowski wskazując, że „podobnie czyni dziś, składając w dłoniach rodziców bezcenny skarb nowego życia, które trzeba z miłością przyjąć i nauczyć życia zgodnego z Ewangelią”. Podkreślił przy tym, że trud wychowania musi być połączony z modlitwą, najlepiej wspólną, w rodzinie.

Kończąc rozważanie zachęcił wszystkich do rozbudzenia w sobie nabożeństwa do św. Józefa i zaufania Jezusowi, który „leczy wszystkie choroby; także niepewność, obawy, lęk i poranienia, których nie brakuje we współczesnych rodzinach”.

Po Mszy św. z śpiewem na ustach barwny korowód przeszedł ulicami miasta do sanktuarium św. Józefa na włocławskim Zazamczu, gdzie miała miejsce modlitwa wstawiennicza za rodziny, szczególnie za ojców i wszystkich mężczyzn.

Wydarzenie objął honorowym patronatem biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.