Turek: wprowadzenie relikwii św. Teresy z Lisieux


2 października 2022 r., ks. DK

Turek: wprowadzenie relikwii św. Teresy z Lisieux

W niedzielę, 2 października, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku przeżywała uroczystość wprowadzenia relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Było to jednocześnie święto Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turku, której święta z Lisieux jest patronką.
 
Relikwie, które stanowią włosy świętej, zostały przyniesione do ołtarza przez uczniów szkoły w uroczystej procesji, podczas której śpiewano litanię do św. Tereski. Następnie ks. prałat Marek Kasik, proboszcz parafii, wraz z ks. Damianem Kurzawskim, wikariuszem, uroczyście zainstalowali relikwie przy głównym ołtarzu.
 
Na początku Mszy św. głos zabrała Elżbieta Chojnacka, dyrektor katolickiej szkoły, która wspomniała, że relikwie od dawna czekały na ten dzień, ale ze względu na zewnętrzne okoliczności uroczystość nie mogła się odbyć wcześniej.
 
Homilie wygłosił ks. Damian Kurzawski, katecheta we wspomnianej szkole. Na początku postawił pytanie po co ludziom XXI wieku, którzy po ludzku patrząc mają wszystko czego do życia potrzebują – kult świętych? Następnie, nawiązując do niedzielnej Ewangelii, wyjaśnił, że święci są niezbędni, ponieważ uczą wiary. „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, widzielibyście sens tego wszystkiego. Gdybyśmy mieli wiarę. Dlatego modlimy się, organizujemy nabożeństwa, odmawiamy litanie, czcimy relikwie, bo chcemy uczyć się wiary. Chociaż taką, jak ziarnko gorczycy. A wtedy w naszym życiu będą działy się cuda”, mówił ks. Kurzawski.
 
W dalszej części homilista przedstawił analizę wizerunku św. Teresy, której dokonał wraz z uczniami. „Patrząc na obraz świętej możemy dostrzec, że trzyma krzyż – to znaczy, że kochała Pana Jezusa i jak On mężnie znosiła cierpienia. Trzyma również kwiaty, znak życia i piękna, które pragnie nieustannie zrzucać z nieba, przekonując nas o istnieniu Boga. Ponadto uczy nas wytrwałości w pełnieniu i dążeniu do spełnienia się w naszym życiu woli Boga oraz daje nam wskazówkę, że i my – już tu na ziemi – mamy zsyłać innym kwiaty – tzn. obdarzać naszych bliźnich dobrem, pięknem, życiem”.
 
Po Komunii świętej swoją wdzięczność wobec Boga i ludzi wyrazili rodzice dzieci, podkreślając przy tym, jak bardzo ważne są wartości przekazywane przez szkołę podążająca śladem swojej świętej Patronki.
 
Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem, którego celebrans udzielił nowowprowadzonymi relikwiami, w czasie którego „z nieba” spadł na wszystkich deszcz róż.
 
Św. Teresa od Dzieciatka Jezus żyła w XIX w. Urodziła się w wielodzietnej francuskiej rodzinnie i w pewnym momencie swojego życia poczuła powołanie do wyłącznej służby Bogu. Jednak ze względu na słabe zdrowie nie została przyjęta do karmelitańskiego klasztoru. Wyruszyła więc w pielgrzymce do samego Papieża, by prosić go w wstawienie się za nią w tej sprawie i rok później została przyjęta. W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Niedługo potem zapadła na gruźlicę i zmarła w wieku 24 lat, dokładnie 125 lat temu.