Tuliszków: dziękczynienie za parafialną świątynię


26 września 2021 r.

Tuliszków: dziękczynienie za parafialną świątynię

Od niemal sześciu wieków wierni z parafii św. Wita w Tuliszkowie mogą oddawać Bogu cześć we własnym parafialnym kościele. W tym roku miejscowa wspólnota przeżywa 570-lecie istnienia świątyni.
 
W ramach jubileuszu zaplanowane zostały liczne wydarzenia. Jednym z nich był koncert Eleni, który odbył się w niedzielę, 26 września. Wykonanie utworów zaproponowanych przez wokalistkę zaowocowało niezwykłą otwartością i powszechnym aplauzem.
 
Całe wydarzenie odbyło się dzięki księdzu proboszczowi Stanisławowi Nowakowi i wsparciu poszczególnych parafian. Koncert, który przyciągnął ponad tysiąc osób, stał się prawdziwym uwielbieniem Boga w drugim człowieku i przypomnieniem o niezbędnej miłości w życiu każdego człowieka. Tematyka wykonywanych piosenek pomogła też publiczności otworzyć się na ducha chrześcijańskiej radości.
 
Zwieńczeniem, tj. wielkim finałem koncertu, był występ parafialnej scholii wraz z artystką, co dodatkowo zmobilizowało dzieci i młodzież do wspólnego wychwalania Pana przez śpiew
i otwartość.
 
Dzień wcześniej 135 osób z tuliszkowskiej wspólnoty pielgrzymowało do częstochowskiego sanktuarium, duchowej stolicy Polski. Pielgrzymi przede wszystkim dziękowali za parafialną świątynię, duszpasterzy posługujących w ich parafii, ale także za wszystkie łaski, prosząc jednocześnie o Boże błogosławieństwo dla siebie i swoich najbliższych.
 
Najważniejszym momentem pielgrzymki była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu.
 
Zwieńczeniem niezwykłego dnia była Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach, prowadzona przez księży wikariuszy tuliszkowskiej parafii.
 
Klimat otwartości i entuzjazmu w pielgrzymach, jest umocnieniem i wsparciem na całą wymagającą przyszłość, dla każdego uczestnika pielgrzymki.