Spotkania rejonowe dla księży i katechetów


31 sierpnia 2021 r., tekst: ks. JB; foto: ZR/DD

Spotkania rejonowe dla księży i katechetów

„Zadanie jakie ma do spełnienia katecheza sprowadza się przede wszystkim do tego, aby człowiek był w stanie łaski” – powiedział bp Krzysztof Wętkowski podczas spotkania z katechetami w Zduńskiej Woli.

Odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2021/2022 miały miejsce w Zduńskiej Woli, Koninie (30 sierpnia) i we Włocławku (31 sierpnia). Dla większości księży, osób zakonnych i nauczycieli religii były to pierwsze spotkania z nowym pasterzem diecezji bp. Krzysztofem Wętkowskim.

Tradycyjnie program spotkań obejmował Eucharystię oraz konferencję tematyczną, której temat brzmiał: „Dzieci i młodzież w sieci uzależnień”. Wygłosił ją ks. mgr lic. Kamil Banasik, duszpasterz trzeźwości diecezji kieleckiej. We wszystkich trzech rejonach o oprawę liturgiczną Mszy św. zadbali katecheci.

Homilię do zgromadzonych w sanktuarium w Zduńskiej Woli i włocławskiej katedrze wygłosił biskup diecezjalny. Aktualizując przesłanie treści Ewangelii, wskazywał na istotę posługi Kościoła i katechezy jako prowadzenia ludzi do trwania w łasce uświęcającej: „Chcielibyśmy widzieć owoce naszej pracy, ale nie zawsze jest nam to dane. W duchu nadziei podejmujmy zadanie siania słowa Ewangelii. Będziemy rozliczeni z tego, jak hojnie sialiśmy” – mówił homilista, odnosząc się do wyzwań stających przed nauczycielami religii.
 
W Koninie, gdzie ksiądz biskup uczestniczył w drugiej – konferencyjnej – części spotkania, wygłosił krótką katechezę na temat znaczenia właściwego sposobu słuchania człowieka, zwracającego się do katechetów po pomoc lub radę.

W nieco skróconej formie naukę tę, o zasadach komunikacji, usłyszeli także uczestnicy spotkania we Włocławku.

Organizację pracy w nowym roku katechetycznym, harmonogram proponowanych konkursów oraz najważniejsze informacje dotyczące współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej przedstawił jego dyrektor – ks. dr Marcin Idzikowski.

Spotkania zakończyły słowa podziękowania ze strony Księdza Biskupa wobec prelegenta i katechetów za ich obecność, a przede wszystkim za pracę podejmowaną w trudnym czasie pandemii.