Ślesin: dzieci komunijne dzieciom misji


28 maja 2023 r., ks. ŁK

Ślesin: dzieci komunijne dzieciom misji

„Jesteśmy z wami”, modlimy się za was i chcemy wam pomóc, „wiemy, że Pan Jezus jest największym darem dla nas i dla Was” – mówią dzieci komunijne z parafii św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie do swoich rówieśników z krajów misyjnych. Wraz ze swoimi rodzicami wzięli udział w akcji Dzieci komunijne dzieciom misji organizowanej po raz kolejny przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, w której darem jest modlitwa najmłodszych i finansowy gest solidarności z potrzebującymi.
 
Wydarzenie „Dzieci komunijne dzieciom misji” jest doroczną propozycją Papieskich Dzieł Misyjnych skierowaną do dzieci przeżywających uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Po raz pierwszy włączyli się w nią ślesińscy „mali misjonarze”. Siedemdziesięcioro pięcioro dzieci komunijnych podzieliło się swoim darem serca z dziećmi z krajów misyjnych.
 
Zgodnie z ideą akcji, jeden dzień w białym tygodniu poświęcono tematyce misyjnej, której hasłem przewodnim były słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wraz z modlitwą za misjonarzy i misjonarki, szczególnie w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, najmłodsi parafianie, złożyli dobrowolny dar materialny na rzecz swoich potrzebujących rówieśników. Czasem była to niewielka część z otrzymanych prezentów, innym razem przygotowywana skarbonka z wyrzeczeniami. Poprzez włączenie się w akcję, dzieci ze Ślesina stworzyły łańcuch solidarności z dziećmi całego świata. Wspierając papieża w ewangelizacji poprzez konkretną pomoc misjonarzom i swoim rówieśnikom w krajach, gdzie dzieci albo jeszcze wcale nie znają Chrystusa, albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do wzrostu i rozwoju.
 
Ofiary dzieci komunijnych każdego roku wspierają prawie 3 tys. różnych projektów edukacyjnych, formacji chrześcijańskiej i ochrony życia dla dzieci poniżej 14. roku życia. Dzięki PDMD w krajach misyjnych funkcjonuje ponad 2 tys. ośrodków służących najmłodszym: szkoły, szpitale, sierocińce, internaty, domy opieki, stołówki itp.
 
Inicjatywa jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, do stawania się uczniem-misjonarzem. Podanie pomocnej dłoni to nie tylko uśmiech na twarzy potrzebujących, ale to również piękne świadectwo wiary. Rodzice zgadzając się na pomoc, udzielili dzieciom najpiękniejszej lekcji: empatii i altruizmu.