Diecezja włocławska ma dwóch nowych diakonów


28 maja 2023 r., teskt: ks. AT; foto: ks. MSz

Diecezja włocławska ma dwóch nowych diakonów

– Chrystus ma być w centrum życia, a nie na uboczu – mówił bp Krzysztof Wętkowski, 28 maja, podczas święceń diakonatu we włocławskiej katedrze.
 
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w bazylice katedralnej święcenia diakonatu przyjęło dwóch alumnów włocławskiego WSD: Krzysztof Kamiński z parafii św. Józefa we Włocławku i Robert Patrzykąt z parafii św. Wita w Tuliszkowie.
 
Mszę św. z biskupem diecezjalnym koncelebrowali m.in. duszpasterze z rodzinnych parafii przyjmujących święcenia oraz moderatorzy włocławskiego WSD. W katedrze nie zabrakło rodziców, krewnych i przyjaciół nowo wyświęconych diakonów.
 
Po homilii przewidzianej przez obrzęd święceń diakonatu, biskup włocławski, nawiązując do liturgii słowa podkreślił znaczenie działania Ducha Świętego w życiu człowieka oraz konieczność współpracy z Nim. Rozważając odczytany fragment Ewangelii wskazał na trzy punkty: Zmartwychwstały Chrystus przynosi pokój, Jezus staje pośrodku swoich uczniów oraz daje Ducha Świętego. Rozwijając je podkreślił, że Chrystus przychodzi także dzisiaj do człowieka w różnych sytuacjach życia i mówi: „pokój wam, pokój tobie”. – Trzeba jednak zawsze stawiać Jezusa w centrum swojego życia. On nie może być tylko dodatkiem. Nie można postawić Go w kącie ani na uboczu – przekonywał homilista. W dalszej części zachęcił do przyjęcia darów Ducha Świętego i korzystanie z nich. – Dzięki Duchowi Świętemu ludzkie wysiłki przyniosą większe i lepsze owoce. To On daje moc i energię do działania – mówił bp Wętkowski, wskazując na piąty rozdział listu św. Pawła do Galatów, gdzie wymienione są owoce Ducha Świętego, które są sprawdzianem właściwego wykorzystania darów Parakleta.
 
Następnie miał miejsce najistotniejszy moment święceń. Po śpiewie litanii do wszystkich świętych, podczas której kandydaci do święceń leżeli krzyżem, ksiądz biskup nałożył dłonie na głowy przyjmujących święcenia oraz odmówił modlitwę święceń.
 
Nowo wyświęceni diakoni otrzymali również księgę Ewangelii, którą od tego momentu będą mogli publicznie czytać podczas Mszy św. i nabożeństw.
 
Na zakończenie Mszy św. nowo wyświęceni diakoni wypowiedzieli słowa wdzięczności wobec Boga i ludzi: księdza biskupa, moderatorów i wykładowców, rodziców, prezbiterów rodzinnych parafii oraz wszystkich, których spotkali na drogach życia.