Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi świętują uroczystość patronalną


8 grudnia 2022 r., s. Benigna Kopeć ZSNM

Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi świętują uroczystość patronalną

8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem patronalnym Zgromadzenia. Do tego dnia siostry przygotowywały się poprzez nowennę i rekolekcje w domu generalnym. W tym dniu we wszystkich placówkach Zgromadzenia odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, a podczas Eucharystii siostry odnawiają złożone Bogu śluby.
 
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Maryi wskazuje, jaki świat i jakiego człowieka Bóg chciał. Maryja jest bowiem człowiekiem doskonałym według myśli Bożej– powiedział bp Krzysztof Wętkowski podczas mszy świętej sprawowanej w   intencji Zgromadzenia kaplicy domu generalnego we Włocławku przy ul. Orlej. Odwołując się do opisu z Księgi Rodzaju, Biskup ukazał pedagogię Stwórcy, który po grzechu pierwszych ludzi dał zapowiedź Niewiasty. W Ewangelii widzimy Maryję, tę Niewiastę, przez którą Bóg daje światu niejako „koło ratunkowe” – drogę powrotu do Siebie. Dzieje świata i doświadczenie wskazuje, że człowiek jest przez grzech „zawirusowany” duchowo i może zarażać innych. Wspólnota osłabiona grzechem jest niezdolna, aby prowadzić ewangelizację. Jest jednak droga powrotu do Boga przez dar, jakim jest przez sakrament pokuty. Ksiądz biskup przywołał obraz Maryi rozwiązującej węzły – węzły grzechu.  Dla sióstr dzień odnowienia ślubów jest dniem powrotu do pierwszej gorliwości, do pragnienia życia niepokalanego grzechem, do takiego życia, w którym walczymy z tym, co może uczynić z nas grzech, jeśli nie podejmiemy z nim zdecydowanej walki. Niech Maryja, której siostry się poświęcają w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, będzie umocnieniem na drodze ślubów zakonnych – powiedział, zwracając się do sióstr, ksiądz biskup.
 
Podczas świątecznego spotkania przy stole przełożona generalna – m. Agata Błaszczyk – wyraziła słowa wdzięczności przewodniczącemu Liturgii i obecnym kapłanom.