Tuliszków: modlitwa kobiet i za kobiety


9 grudnia 2022 r., ks. ŁD

Tuliszków: modlitwa kobiet i za kobiety

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w wielu kościołach w Polsce odbywały się spotkania modlitewne dla kobiet, pod hasłem: „Kobiety nadziei”. W tym dniu ludzie spotykali się także na modlitwie w czasie Godziny Łaski. Miało to miejsce również w Tuliszkowie. Wierni, pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Nowaka, proboszcza parafii św. Wita modlili się do Matki Bożej.
 
Wieczorem natomiast miała miejsce wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem ks. Łukasza Dzikiewicza, diecezjalnego duszpasterza kobiet, która była okazją do dziękczynienia Bogu za dar kobiecości. Jak mówił Jan Paweł II w liście  „Mulieris dignitatem” skierowanym do kobiet, należy dziękować za wspaniały dar „geniuszu kobiety” i prosić, aby ten dar we współczesnym świcie był pielęgnowany, a nie zatracany.