Pielgrzymka młodzieży diecezji włocławskiej do Lichenia


27 września 2023 r., tekst i foto: JZ

Pielgrzymka młodzieży diecezji włocławskiej do Lichenia

Blisko 2 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych z diecezji włocławskiej pielgrzymowało do Matki Bożej Licheńskiej 27 września.
 
Do Maryi przyjechali nie tylko uczniowie, ale także ich duszpasterze, katecheci i opiekunowie. Doroczna pielgrzymka młodych diecezjan odbyła się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. – Uczniowie prosili Boga o światło, wzmocnienie w wierze i dobre przygotowanie do sakramentu bierzmowania – mówił ks. Przemysław Pilarski, diecezjalny duszpasterz młodzieży i zaprosił zebranych na ewangelizację, którą poprowadził ks. Jakub Bartczak, rekolekcjonista i raper. Młodzież usłyszała podczas konferencji o dojrzewaniu do wiary i powołania. Korzystała też z sakramentu pokuty i pojednania.
 
Najważniejszym momentem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Na początku Eucharystii zebranych przywitał ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Biskup włocławski i kilkudziesięciu duszpasterzy modlili się, by młodzi codziennie na nowo odkrywali w swoim życiu obecność Chrystusa. – Jezus pozwala nam odkryć to, co dobre i piękne w drugim człowieku, jeśli potrafimy wsłuchać się w Jego głos. Kościół to wspólnota osób, które cały czas zmierzają ku świętości. Chrystus zobowiązuje nas do tego, byśmy zmieniali ten świat – oczy swojego serca wyposażyli w światłość i nieśli ją dalej. Mówili światu o Chrystusie, który jest Prawdą – mówił ks. Bartczak podczas homilii.
 
Biskup włocławski zaznaczył, że ostatnia klasa szkoły podstawowej stawia konkretne wyzwania i wiąże się z przygotowaniem do ważnego sakramentu bierzmowania. – Zachęcam, abyście już teraz, na etapie przygotowania do sakramentu, włączyli się w życie waszych parafii. Wy jesteście najlepszymi świadkami Ewangelii dla waszych rówieśników. Przed wami decyzje dotyczące przyszłości, dlatego dobrze, że tworzymy wspólnotę modlitwy. Życzę, żebyście modlili się do Ducha Świętego i prosili o wsparcie Matkę Bożą – mówił ks. bp Wętkowski. Młodzi otrzymali podczas pielgrzymki różańce, które pobłogosławił ksiądz biskup i zawierzyli swoją przyszłość Matce Bożej Licheńskiej.
 
Dla młodych z parafii w Raciążku pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskiej była okazją do dziękczynienia za sakrament bierzmowania, który przyjęli w czerwcu. – Chcemy też prosić Boga o wsparcie w czasie egzaminu ómoklasisty i Ducha Świętego, by pomagał podejmować nam właściwe decyzje, m.in. w sprawie wyrobu szkoły – mówił Paweł, ministrant w parafii w Raciążku.
 
W organizacji wydarzenia pomagały osoby zaangażowane w duszpasterstwo młodzieży diecezji. – Zapragnęłyśmy zaangażować się w duszpasterstwo młodzieży, żeby pokazać, że Kościół jest młody. Chcemy wspierać uczniów naszą obecnością i modlitwą – podkreśliła Dominika z sanktuarium św. Józefa w Sieradzu.
 
Katechetka Beata Olearska przyjechała z młodzieżą z parafii w Kłodawie, żeby na nowo poczuć wspólnotę modlitwy. – Moim zdaniem młodzież dziś potrzebuje wsparcia rodziny, ale też katechetów i duszpasterzy. Modlę się nie tylko za swoje dzieci, ale też za uczniów. Jedną z form pogłębiania naszej wiary jest modlitwa w ciszy, adoracja Najświętszego Sakramentu, którą praktykujemy w kościele w Kłodawie. Myślę, że dzisiejsze spotkanie pomoże nie tylko mi, ale też młodzieży z diecezji, żebyśmy bardziej pokochali Pana Boga – dzieli się doświadczeniem Beata Olearska.
 
Pielgrzymka zakończyła się agapą przy dzwonnicy w licheńskim sanktuarium