Pielgrzymka kapłanów diecezji włocławskiej do Kalisza (program)


27 kwietnia 2022 r.

Pielgrzymka kapłanów diecezji włocławskiej do Kalisza (program)

Pielgrzymka kapłanów diecezji włocławskiej do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu
29 kwietnia 2022 r.

 
 

Program

 

godz. 11.00 – Otwarcie wystawy o Kapłanach-Męczennikach II wojny światowej.

 

godz. 11.10 – Prezentacja multimedialna o Kapłanach-Męczennikach II wojny światowej.

Konferencja: Ocalili życie dzięki św. Józefowi Kaliskiemu – ks. prał. dr Sławomir Kęszka, delegat Biskupa Kaliskiego ds. podtrzymywania pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego.

 

godz. 11.50 – Powitanie uczestników ogólnopolskich obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przez ks. prał. Jacka Plotę, kustosza Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa.

 

godz. 12.00 – Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, Biskupa Diecezjalnego Diecezji Włocławskiej.

 

Po Mszy św. zwiedzanie Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności Duchowieństwa Polskiego oraz indywidualna modlitwa.