O św. Szarbelu we włocławskim WSD


18 stycznia 2023 r., dk. MM

O św. Szarbelu we włocławskim WSD

W środowe popołudnie, 18 stycznia, księża moderatorzy oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego we Włocławku mieli możliwość spotkania z Khalil Ayache, świeckim ewangelizatorem, przewodnikiem po sanktuarium św. Szarbela w Annai oraz propagatorem kultu świętych z Libanu na Bliskim Wschodzie. Podczas konferencji obecna był również pani tłumacz.
 
Alumni wysłuchali opowieści i świadectw dotyczących wstawiennictwa świętych pochodzących z Libanu: św. Szarbela, św. Rafki, św. Marona i beatyfikowanego w 2010 r. Stefana Nehme.
 
W głównej mierze spotkanie dotyczyło życia, duchowości i świętości jednego z najbardziej niezwykłych i tajemniczych świętych, maronickiego mnicha i pustelnika żyjącego w XIX w.: Szarbela Makhloufa,
 
Ogromne wrażenie na zgromadzonych wywarły opowiadane przez zaproszonych gości liczne cudowne uzdrowienia i nawrócenia, idące w dziesiątki tysięcy.
 
Spotkania zakończyło się wspólną fotografią księży moderatorów i kleryków WSD
z zaproszonymi gośćmi.
 
Św. Szarbel, żył w XIX w. na Bliskim Wschodzie. Na chrzcie otrzymał imię Jusuf. W wieku 23 lat wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona w Annaja, gdzie otrzymał zakonne imię Szarbel. Po odbyciu studiów teologicznych i otrzymaniu święceń kapłańskich, wrócił do klasztoru św. Marona, gdzie przebywał do 1875 roku. W tym samym roku ojciec Szarbel przeniósł się do znajdującej się w pobliżu klasztoru pustelni pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Żyjąc w odosobnieniu, prowadził ascetyczny tryb życia, większość czasu spędzając na modlitwie. Zmarł 24 grudnia 1898 r. 5 grudnia 1965 r., na zakończenie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił ojca Szarbela błogosławionym. 9 października 1977 roku w Watykanie papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela. Do dziś grób świętego w Annaji jest celem licznych pielgrzymek z całego świata.