Licheń: zakończyły się rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej


20 listopada 2022 r., Beata Wróblewska

Licheń: zakończyły się rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej

W dniach 18-20 listopada członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej przeżywali w Licheniu jesienne rekolekcje, których tematem był fragment Listu św. Pawła Apostoła do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp.4, 16).
 
W rekolekcjach wzięli udział dorośli (150 osób), dzieci do lat 10 (22 osoby) oraz młodzież (14 osób).
 
Pierwszym zagadnieniem poruszanym w czasie rekolekcji był grzech i jego skutki, które dotykają nie tylko osoby, która go  popełnia, ale także ludzi z najbliższego otoczenia, a nawet cały Kościół. Ks. Krzysztof Antczak, przytaczając fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego uzmysłowił słuchaczom, że przekraczając już pierwsze z dziesięciu przykazań Bożych, człowiek wchodzi w obszar podatności na zagrożenia duchowe. Podobnie dzieje się z pozostałymi przykazaniami, a także w sytuacji zaniedbania codziennej modlitwy i braku budowania prawdziwej relacji z Bogiem.
 
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23) – istota  sakramentu pokuty i pojednania w ujęciu Nowego Testamentu oraz tradycji Kościoła, była drugim tematem, który przybliżał ks. Dominik Stempin – diecezjalny koordynator „Odnowy”.  Ks. Stempin zaakcentował, jak wiele skutków cennych dla duszy można uzyskać, korzystając z tych sakramentów, a także zaprosił słowami z Księgi Kapłańskiej do świętości: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz.”
 
Walkę z grzechem, ćwiczenia duchowe i dążenie do świętości powinniśmy zacząć już dziś, podkreślał ks. Damian Kurzawski, cytując słowa Matki Teresy: „Wczorajszy dzień już minął. Jutro jeszcze nie nadeszło. Mamy tylko dzień dzisiejszy. Zacznijmy więc”.
 
Rekolekcyjny czas, codzienne uczestnictwo w Eucharystii, medytacje nad słowem Bożym, całonocne adoracje i przepełnione radością wieczorne uwielbienia Pana Boga, pokazywały w jaki sposób powinno się dążyć do świętości. Wymienione praktyki, są również sposobem na bycie „światłem dla innych”, co zaakcentowała w katechezie Aneta Szudzik.
 
Doświadczenie Bożej obecności w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólne uwielbienie Boga śpiewem oraz modlitwa wstawiennicza to sposoby na dążenie do świętości, które  dostrzegła również młodzież biorąca udział w rekolekcjach.