Licheń: diecezjalna pielgrzymka VIII klas szkół podstawowych


27 września 2022 r., Robert Adamczyk

Licheń: diecezjalna pielgrzymka VIII klas szkół podstawowych

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski przewodniczył Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w związku z przypadającą 27 września pielgrzymką ósmych klas szkół podstawowych z terenu diecezji włocławskiej do Lichenia. Na wspólnej modlitwie pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” zgromadziło się około czterech tysięcy młodych ludzi, którzy rozpoczęli ostatnią klasę szkoły podstawowej, a już w przyszłym roku staną przed decyzją wyboru szkoły średniej.
 
Przed Eucharystią ewangelizację poprowadziła Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji i zespół Maksymalni.
 
– Witam przed obliczem Matki Bożej Licheńskiej, patronki polskiej młodzieży – tymi słowami ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, przywitał młodzież zgromadzoną w licheńskiej bazylice, cytując słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane podczas koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej w 1967 roku.
 
– Oto oblicze młodego Kościoła włocławskiego, które objawia się w tym sanktuarium, w tej bazylice. Od godz. 11 to miejsce jest pełne radości, uśmiechu i śpiewu. To znak młodości, znak młodego i pięknego Kościoła – powiedział ksiądz kustosz.
 
Dodał także, że Matka Boża nie miała Tik Toka w takiej formie, jaką dziś znają młodzi ludzie. Jednak miała Ona innego Tik Toka – „tak, tak”. Zawsze odpowiadała „tak” Panu Bogu. Niech to będzie naszym postanowieniem, aby odpowiadać „tak” Panu Bogu, który nas kocha i chce, aby nasze życie było piękne. Będzie takie, jeśli zawsze będziemy Jemu mówić „tak”.
 
Homilię do młodych ludzi obecnych w licheńskiej świątyni wygłosił ks. Andrzej Niemcewicz z Gdańska, który podkreślił, że zbawienie można osiągnąć przez wiarę i nawrócenie.
 
– Duch Święty tak nas przemienia, że dostajemy nowe życie, nową wolność. Po to jesteśmy w Kościele, aby być we wspólnocie. Na Tik Toku też możemy odkrywać wiarę. To jest wielki kontynent cyfrowy, gdzie możemy poznawać i odkrywać nowych ludzi. Ale dopiero podczas spotkania we wspólnocie, na żywo, możemy odkrywać pełnię wiary, i  żywego Chrystusa – mówił duchowny.
 
Homilista zwrócił uwagę na postaci związane z historią Kościoła, które pomimo grzesznego życia, w ostatecznym rozrachunku nawróciły się – biblijnym Hiobie, który początkowo był bardzo bogaty, a następnie został dotknięty przez Boga biedą oraz chorobą; apostołach, którzy przed poznaniem Jezusa byli zwykłymi grzesznymi ludźmi; o św. Wincentym a Paulo, który początkowo został kapłanem ze względów materialnych, a dopiero na kanwie pracy z ludźmi chorymi i cierpiącymi zmienił swoje postępowanie, co zaowocowało wyniesieniem na ołtarze. – Jezus chce cię przemieniać. Święty to ten, kto chce się nawracać.  Nie trzeba być idealnym, aby zostać świętym. Zawierzajcie swoje życie Chrystusowi, a on będzie je zmieniał – zakończył ks. Niemcewicz. 
 
Przed zakończeniem Eucharystii młodym ludziom za udział w pielgrzymce podziękował ks. Przemysław Pilarski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, a bp Wętkowski zauważył: - Nie ma świętego bez przeszłości i nie ma grzesznika bez przyszłości. Przyszłość jest przed wami. Także przyszłość dotycząca świętości.
 
Po Mszy świętej młodzież zawierzyła się Matce Bożej Licheńskiej i udała się na zewnątrz bazyliki, aby wziąć udział we wspólnej agapie na placu przy dzwonnicy. Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał także pamiątkowy różaniec.