Ks. bp Mering w Kramsku


8 maja 2021 r., Mateusz Kozłowski

Ks. bp Mering w Kramsku

W piątek, 7 maja, ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, administrator apostolski diecezji włocławskiej, przybył do parafii św. Stanisława BM w Kramsku, by udzielić sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej kilkudziesięciu młodym ludziom.
 
Witając Dostojnego Gościa w parafialnej świątyni, ks. prał. Sławomir Kasprzak zaznaczył, iż uczniowie klas VIII przyjmują sakrament bierzmowania w wyjątkowych okolicznościach do których należy światowa pandemia koronawirusa.
 
Mszę św. z Księdzem Biskupem koncelebrował ks. prał. Sławomir Kasprzak proboszcz kramskiej wspólnoty parafialnej.
 
W okolicznościowej homilii Ksiądz Biskup szczególną uwagę młodych ludzi skierował na fakt, iż największa miłość względem bliźniego jest wtedy, gdy oddaje się ją w imię bliźniego, jednakże najważniejszym punktem katechezy hierarchy było uświadomienie młodych ludzi, aby miłowali każdego bliźniego.
 
Po zakończonej homilii ponad 70 młodych parafian zostało naznaczonych niezatartym znamieniem Ducha Świętego.
 
W dalszej części uroczystej liturgii, młodzież przygotowała modlitwę wiernych i procesję z darami, wśród których nie zabrakło krzyży, tradycyjnego bochna chleba, owoców, chleba eucharystycznego oraz wody i wina.
 
Na zakończenie uroczystości, nowo bierzmowani podziękowali wszystkim, którzy pomogli im przygotować się do tego dnia.
 
Końcowym akcentem uroczystości była promocja książki Księdza Biskupa oraz rozdanie pamiątkowych krzyży, które przypominać będą młodym ludziom o tak wspaniałym dniu jaki przeżyli.