WSD we Włocławku: odpust św. Witalisa


9 maja 2021 r., tekst: al. Mateusz Michalski, foto: al. Piotr Czajkowski

WSD we Włocławku: odpust św. Witalisa

W niedzielę 9 maja br. o godz. 11.30 Eucharystią w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku uczczono patrona kościoła seminaryjnego - świętego Witalisa, męczennika. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prał. dr Zbigniew Skrobicki wraz z księżmi moderatorami i profesorami seminarium.
 
Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości homilię wygłosił wikariusz kościoła seminaryjnego (w tym roku akademickim funkcję tę pełnił diakon Mateusz Brzeziński). Kaznodzieja skierował uwagę zebranych na cel chrześcijańskiego życia. Odnosząc się do prześladowań Kościoła, do świadków wiary pierwszych wieków chrześcijan, do których zaliczany jest św. Witalis, wskazał: „Uczniowie Jezusa muszą przechodzić każdego dnia drogę niezrozumienia, bo tylko taka droga wiedzie do Jego tronu”. „Dlatego prośmy naszego Pana, byśmy razem ze św. Witalisem mogli radować się wolnością, którą znaleźliśmy lub dopiero znajdziemy tu na ziemi” - zakończył diakon Brzeziński.
 
Słowa podziękowania pod adresem obecnych na liturgii skierował ks. prał. dr hab. Jacek Szymański, rektor włocławskiego seminarium. Po zakończonej Mszy świętej zgromadzeni księża moderatorzy, profesorowie i alumni udali się do refektarza seminaryjnego, by tam kontynuować odpustową radość. Odpustowe obchody zwieńczyła wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu,  połączona z nabożeństwem majowym ku czci Najświętszej Maryi Panny.
 
W czasie uroczystości odpustowych, w kościele seminaryjnym, obecne były relikwie św. Witalisa, męczennika. Srebrny relikwiarz pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku, na co dzień znajduje się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.

Witalis jak podaje tradycja miał być żołnierzem rzymskim, zamożnym mieszkańcem Mediolanu. Jego żoną była święta Waleria, ich synami, późniejsi święci męczennicy: Gerwazy i Protazy. Podczas egzekucji w Rawennie lekarza Ursycjusza, Witalis miał zachęcać, by wytrwał w wierze. Ursycjusz z męstwem poniósł męczeńską śmierć i został pochowany przez Witalisa. Wówczas padło oskarżenie o wyznawanie przez Witalisa wiary w Chrystusa. Zmuszany torturami do odstąpienia od wiary, ostatecznie został wrzucony do dołu, przysypany kamieniami i ziemią, lecz nie wyrzekł się Chrystusa. Data śmierci Męczennika jest niepewna: niektóre źródła podają, że poniósł męczeństwo za Nerona, inni za Marka Aureliusza.
 
Kościół pw. św. Witalisa, położony nieopodal katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w ciągu roku jest zamknięty dla wiernych (od 1884). Zbudowany został w roku 1330 staraniem biskupa Macieja Gołańczewskiego, do roku 1411 pełnił funkcję kościoła katedralnego. W tej świątyni alumni każdego dnia uczestniczą w Eucharystii, modlitwach. Włocławskie Seminarium Duchowne jest najstarszym, jakie powstało na ówczesnych ziemiach należących do państwa polskiego. Założone zostało 16 sierpnia 1569 r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego, zgodnie z uchwałami Soboru Trydenckiego. Obecnie we włocławskim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się 23 alumnów.