Ks. bp Mering przewodniczył Mszy św. za Ojczyznę


3 maja 2021 r., ks.AT/al.PC

Ks. bp Mering przewodniczył Mszy św. za Ojczyznę

Uroczystość NMP Królowej Polski to szczególna okazja do modlitwy za Ojczyznę. W tej intencji we włocławskiej katedrze sprawowana była Msza Święta, której przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej. Przywołując obchodzone święto zwrócił uwagę, że królowanie może być różne. "Dziś wielu monarchów pełni jedynie funkcje reprezentacyjne, nie sprawując realnej władzy. W historii mieliśmy też władców, którzy rządzili despotycznie. W przypadku Matki Bożej to królowanie jest całkiem inne", mówił homilista.
 
W dalszej części Ksiądz Prałat zwrócił uwagę na rolę z znaczenie rodziny w życiu społecznym. "Jeżeli rodzina jest chora, jeżeli chore są w niej relacje, to w konsekwencji chore staje się społeczeństwo", mówił, zachęcając do otoczenia wszelaką troską polskie rodziny.
 
Gospodarz katedralnej parafii nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, w której Jezus umierający na krzyżu powierzył swej matce umiłowanego ucznia jako syna, a uczniowi Maryję jako matkę - i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, wskazał, że królowanie Matki Bożej polega na Jej „Matczynej opiece nad nami i naszym dziecięcym zaufaniu wobec Niej”.
 
Kończąc rozważanie ks. Michał Krygier przywołał patriotyczne nauczanie Prymasa Tysiąclecia, które i dziś nie straciło na aktualności. Kard. Stefan Wyszyński zwracał między innymi uwagę, że „jesteśmy znani ze swego patriotyzmu, który jednak często jest wypaczony, gdyż stawiamy wymagania innym, a niekoniecznie sami jesteśmy gotowi do pracy na rzecz kraju i współobywateli. Łącząc religię i patriotyzm możemy wiele zyskać dla siebie i całego społeczeństwa”.
 
Przed błogosławieństwem końcowym Ksiądz Biskup podziękował zgromadzonym za wspólnotę modlitwy. Zauważył m.in. obecność przedstawicieli Parlamentu, władz samorządowych, sióstr zakonnych, alumnów i wiernych, których zachęcił do modlitwy za Ojczyznę. „Za Polskę musimy często się modlić w różnych uwarunkowaniach. Nasza Ojczyzna tego wymaga. Właśnie przez modlitwę uczymy się wzajemnej serdeczności, zrozumienia i prawdziwego braterstwa”.  
 
Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali prezbiterzy pracujący w Kurii Biskupiej, seminarium duchownym oraz innych instytucjach diecezjalnych. W modlitwie śpiewem towarzyszył chór katedralny pod dyrekcją ks. Marcina Ziółkowskiego.