Konkurs Surrexit vere (zaproszenie)


12 lutego 2022 r.

Konkurs Surrexit vere (zaproszenie)

W dniach 29-30 kwietnia br. we Włocławku odbędzie się I Ogólnopolski Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit Vere, którego organizatorem jest Katedra Muzyki Kościelnej przy Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Kuria Diecezjalna we Włocławku.
 
Surrexit Vere to w zasadzie dwa konkursy muzyki religijnej skupiające nas na najważniejszym okresie liturgicznym kościoła chrześcijańskiego – Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwszy z nich to Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego – wyjątkowy w skali kraju, bowiem odnosi się jednocześnie do warsztatu i artyzmu w pracy organisty liturgicznego . Drugi zaś to Konkurs Muzyki Chóralnej skupiający uwagę na chóralnej muzyce religijnej okresu Wielkanocy.
 
Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego odbędzie się z zakresu akompaniamentu liturgicznego i elementów improwizacji. Zmagania w dwóch kategoriach oceniać będzie Jury złożone z uznanych profesorów, znakomitych muzyków kościelnych i improwizatorów: prof. Bogusław Grabowski (Gdańsk), dr hab. Michał Markuszewski (Warszawa) oraz dr hab. Tomasz Orlow (Katowice). Do udziału zapraszamy słuchaczy i absolwentów diecezjalnych instytucji kształcących organistów, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów uczelni wyższych. Dla laureatów każdej z kategorii ufundowane zostaną nagrody pieniężne.
 
Konkurs Muzyki Chóralnej przeznaczony jest dla amatorskich chórów parafialnych, senioralnych, jednorodnych, mieszanych i akademickich. Program konkursowy obejmują wyłącznie kompozycje sakralne. Rywalizację zespołów oceni Jury, w którym zasiadać będą wybitni dyrygenci chóralni: prof. dr hab. Janusz Stanecki (Bydgoszcz), prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (Szczecin) oraz prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik (Kraków). Na laureatów Grand Prix i Nagród Specjalnych czekają nagrody pieniężne.
 
Serdecznie zapraszamy chóry i organistów z naszej diecezji do wzięcia udziału.
 
Więcej informacji, regulamin i karty zgłoszeniowe pod adresem: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/wydarzenia/surrexit-vere-i-ogolnopolski-konkurs-organowy-akompaniamentu-liturgicznego-i-muzyki-choralnej/
 

ks. Marcin Ziółkowski